april 2017

V okviru projekta Equal Power to the Women v Makedoniji različne ciljne javnosti obveščamo o dogajanjih, izsledkih, rezultatih, različnih aktivnostih … s področja enakovrednosti in uravnoteženosti vodenja po spolu. Tukaj je prvi newsletter.

Projekt vibracij in samozavesti

V letu, ko Slovenija in Makedonija praznujeta 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov, sta civilni družbi obeh držav pričeli z novim projektom Enakopravna moč ženskam.

Projekt je namenjen krepitvi samozavesti in širitvi dobrih praks podjetnic v obeh državah. Gre za izstopajoč in redek primer sodelovanja, ki je zato toliko bolj vreden pohvale. V širšem smislu se vsebinsko navezuje na mednarodno odmevno raziskavo Enake možnosti v slovenski diplomaciji.

Vsem sodelujočim želimo obilo uspehov in vam stojimo ob strani.
Prof. dr. Milan Jazbec
Slovenski veleposlanik v Makedoniji

Nova energija

Statistike kažejo, da v povprečju družbe, ki v svojih vodilnih strukturah vključujejo ženske, razmišljajo hitreje, so odzivnejše na spremembe, ki jih prinaša trg in tržna naravnanost ter bolj “zdrave”. S projektom Enakopravna moč ženskam bomo pozitivne izkušnje iz Slovenije in drugod v sodelovanju s kolegi iz ICS Skopje prenesli v Republiko Makedonijo.

Verjamem, da bomo s pozitivnimi primeri navdušili makedonska podjetja, da se bodo priključila projektu in primere dobrih praks implementirala v svojo poslovno prakso.

Gorazd Postružnik, direktor Zavoda Izida Vita

Zakaj je projekt pomemben za Makedonijo?

O pomenu projekta z vidika makedonskega partnerja ICS -Institute for Communication Studies; zanj direktorica Inštituta Žaneta Trajkoska

Equal Power to the Women/Enakopravna moč ženskam

Izhodišče za pripravo projekta je enakost spolov. Tudi za Makedonijo velja, da se problem nanaša na ženske, ki so še vedno diskriminirane s tem, da so težje zaposljive in slabše plačane. Vlada Republike Makedonije je v preteklih letih sprejemala in dopolnjevala zakonodajo s tega področja, vendar je še vedno premalo vsebin, aktivnih pristopov in vzpodbujanja realizacije, zato je ta postopek opolnomočenja žensk počasnejši kot v državah EU.

V okviru projekta bomo tako med drugim aktivno izvajali:

  • Izvedba raziskave o stanju enakosti spolov na managerskih pozicijah v gospodarstvu
  • Pripravo dobrih praks, ki bodo objavljene v zborniku dobrih praks (dosegljivo tudi na spletu)
  • Osveščanje o problematiki (odnosi z mediji, kontakti z drugimi deležniki, newslettri …)
  • Izdajanje posebne e-revije na to temo (dosegljive tudi v e-obliki)
  • Izvedba izobraževanj nevladnih organizacij in mladih ter spletne mednarodne konference
  • Priprava Smernic za uveljavljanje uravnoteženega vodenja po spolu v gospodarstvu

Več.

Raziskava v Makedoniji o enakosti spolov

Pravkar smo začeli izvajati raziskavo na temo Uravnoteženost managementa po spolu. Izsledki bodo v pomoč pri kreiranju določenih aktivnosti v prihodnjih 2,5 letih.

Z raziskavo sprašujemo po stopnji enakosti spolov v Makedoniji med velikimi in srednje velikimi podjetji; poznavanja vpliva uravnoteženosti na finančne rezultate in drugih pozitivnih učinkov. Pogledali bomo tudi, katere aktivnosti na tem področju so makedonska podjetja že izvajala.

Če vas zanimajo izsledki, nam pišite – z veseljem vam jih pošljemo.

Poudarek na trajnostnem vidiku projekta

20. marca je potekalo neuradno srečanje med veleposlanikom Republike Slovenije v Republiki Makedoniji prof. dr. Milanom Jazbecem, predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve in Zavodom Izida Vita. Na srečanju so poudarili pomen trajnostnega vidika projekta in podrobno pretresli vse predvidene aktivnosti – od mednarodne konference konec marca 2018, izobraževanje ter usposabljanje NVO in mladih za prenos znanja o uravnoteženosti upravljanja po spolu v Republiko Makedonijo ter povezovanje z različnimi deležniki. Več.

Prvo srečanje na veleposlaništvu v Makedoniji

Veleposlaništvo RS v Makedoniji je na prvem srečanju pretekli mesec s predstavniki Inštituta za komunikacijske študije (ICS Skopje) izrazilo pripravljenost podpreti projekt.

Gospa Urška Potočnik, ministrska svetovalka v slovenskem veleposlaništvu, in gospod Dejan Andonov, vodja programov v ICS, sta soglašala, da je srečanje začetk kakovostnega sodelovanja v naslednjih treh letih, predvsem z vidika diseminacije rezultatov projekta in dobrih praks, ter podpore veleposlaništva pri promociji uravnoteženosti po spolu v procesu odločanja ter zastopanosti žensk.

Mednarodni projekt Equal Power to the Women / Enakopravna moč ženskam sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Več informacij:

www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save