Category: EqualPower

Skopje/Maribor, 29. marca 2018 – Danes je potekala prva mednarodna spletna konferenca o enakosti spolov in vključenosti v Makedoniji v okviru projekta “Equal Power to the Women – Enaka moč za ženske”, ki ga od januarja 2017 do oktobra 2019 izvaja Izida Vita, Maribor, v sodelovanju z Inštitutom za komunikacijske študije iz Skopja, Makedonija, ob finančni podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

“Morda se v 21. stoletju zdi odveč govoriti in opozarjati na neenakovrednost med spoloma,” je po končani konferenci dejala mag. Natalie C. Postružnik, vodja projekta na slovenski strani, “a 140 prijavljenih udeleženk in udeležencev konference z različnih sektorjev in regij Makedonije dokazuje nasprotno: tema je žareča in žal tudi boleča.” Dejan Andonov, vodja projekta v Makedoniji, pa je dodal, da “je tovrstna konferenca prva v Makedoniji tako po vsebini kot po načinu izvedbe prek spleta, s čimer Izida Vita in ICS orjeta ledino in bistveno prispevata k zmanjševanju problema enakovrednosti spolov in k bolj uravnoteženemu vodenju po spolov tudi v Republiki Makedoniji, kar predstavlja eno od ciljnih usmeritev vlade.” Po slavnostni otvoritvi s strani veleposlanika RS v Makedoniji, prof. dr. Milana Jazbeca, ki je vsebino konference “Equal Power to the Women” primerjal s pesmijo Johna Lennona “Power to the People” ter dodal, da bo cilj dosežen, ko tematika ne bo več potrebna, se je začel vsebinski del konference.

Razdeljena je bila v tri sklope: ‘Rušimo meje, spodbujamo dobiček’, v katerem so teme predstavile Claudia de Castro Caldeirinha iz Belgije, Mila Carovska, ministrica za delo, družino in socialne zadeve R Makedonije, ter mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS; ‘Merimo, manifestiramo, mislimo poslovno’, kjer so spregovorile Gzime Fejzi, Women’s Business Group Gospodarske zbornice severozahodne Makedonije, Danica Ličanin Blaževska, Lastnica Reptil Markets, Makedonija, in Marta Turk, mentorica podjetniških talentov in zvezd, Slovenija. V tretjem delu ‘Ker nam je mar, naša zaveza, skupna sprememba’, pa so poglede na aktivnosti predstavili Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonije, Olivera Aritonoska, projektna vodja YES Incubator, Makedonija, Biljana Jovanovska, direktorica Zavoda za zaposlovanje R Makedonije ter Ilija Vučkov, predsednik ILUMINE Centre for EU Funds, Makedonija.

Ob veliko konkretnih doživetij, lastnih izkušenj in predlogov, katere ukrepe in aktivnosti uporabiti za uravnoteženost vodenja organizacij (tudi) po spolu, so udeleženke in udeleženci konference le-to sklenili z zavezo, da se ob letu osorej ponovno srečajo s ciljem, pregledati, kaj je bilo udejanjeno in kakšni rezultati so bili doseženi. Organizatorja konference sta vse udeleženke in udeležence pozvala k pristopu k t.i. Smernicam za uravnoteženo voditeljstvo, v sklopu katerih se organizacije zavežejo k uvajanju ukrepov in aktivnosti, s katerimi bodo zmanjšali razkorak med obema spoloma v deležu žensk v menedžmentu, pri višini prejemkov in v drugih segmentih, pri katerih prihaja do razlik. Smernice lahko vsi, ki poslujejo v Makedoniji ali jih to zanima, brezplačno snamejo na tem linku.

Celotna vsebina konference je dosegljiva tukaj (potrebujete Adobe Flash Player), v kratkem pa bodo dosegljivi tudi podnapisi v angleškem jeziku.

Za več informacij se obrnite na natalie@izidavita.si ali nina@izidavita.si oz. pokličite na 040 808 999.

Projekt Enakopravna moč ženskam izvajata Izida Vita, Maribor, s partnerjem ICS Skopje v Makedoniji na podlagi sredstev programa Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Namen projekta je spodbujanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu, transfer znanja na nevladne organizacije in mlade ter ozaveščanje in promocija pomena uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih in področjih.

Projektne dejavnosti so usmerjene v:

 • raziskovanje (raziskava o stanju enakopravnosti žensk/moških v makedonskih srednje velikih in velikih podjetjih, o poznavanju možnih ukrepov za doseganje enakopravnosti v podjetjih in o poznavanju možnih ovir za doseganje enakopravnosti),
 • izdelava Smernic za uvajanje ukrepov v organizacije z namenom uravnoteženosti po spolu na vseh ravneh,
 • razvoj orodij (toolkit) v konkretne in uporabne module za podporo makedonskim podjetjem na področju spodbujanja enakosti,
 • izobraževanje (spletna mednarodna konferenca na temo ženskega vodenja, izobraževanje NVO in mladih v Makedoniji o tematiki projekta),
 • širšo promocijo aktualne teme (e-revija, newsletterji, promocijske objave na družbenih medijih in spletu, odnosi z mediji).

V Makedoniji je to prvi tovrstni projekt, ki povezuje vladne ter nevladne organizacije, mlade, izobraževalne institucije in gospodarstvo ter aktivno deluje na prenosu znanja in izkušenj iz evropskih držav v makedonski prostor; pri tem ne gre le za prenos, marveč za usposabljanje in opolnomočenje različnih ciljnih skupin z namenom, da le-te prenesejo znanje in možna orodja za uravnoteženost po spolu v organizacijah na različnih nivojih v svoje delovno, poslovno in osebno okolje. Ob tem poteka strukturirano in proaktivno osveščanje prek družbenih in množičnih medijev, pri čemer na nevsilji način predstavljamo različna dejstva, ki govorijo v prid raznolikosti in vključenosti (tudi po spolu). V okviru projekta smo pripravili tudi Smernice za uravnoteženost vodenja po spolu v makedonskem jeziku. Najdete jih lahko tukaj.

Agenda

Web-Conference „Equal Power to the Women. How to enhance changes?“

29 March 2018, 13:00-16:30, online

(conference is co-financed by the Ministry of Foreign Affairs and is free of charge)

(more information and registration)

13:15-13:20       “The whys and whats of the Conference”, mag. Natalie C. Postružnik, Institute Izida Vita, Slovenia

13:20-13:30       Official Opening by the Embassy of the Republic of Slovenia, H. E. Ambassador prof. dr. Milan Jazbec

PART 1: We break borders, we boost benefits.

Moderator: Dejan Andonov, Institute of Communication Studies

KEYNOTE SPEAKERS

13:30-14:45       “Women`s voice in decision-making process” – Mila Carovska, Minister of Labor and Social Policy of the Republic of Macedonia

13:45-14:00       “Facts and figures: How can gender equality improve results in an organization?” – mag. Sonja Šmuc, General Manager of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

14:00-14:15       “Changes in Europe, changes for women: What can I do?” – Claudia de Castro Caldeirinha, Founder and Executive Director of Redscope Consulting, Belgium

PART 2: We measure. We manifest. We mean business.

Moderator: Dejan Andonov, Institute of Communication Studies

14:15-14:25       “What prevents women to reach highest governing positions?” – Gzime Fejzi, Women’s Business Group at the Economic Chamber of North-West Macedonia

14:25-14:35       “Female managers: How to balance buisness and family” – Danica Licanin Blazevska, Owner of Reptil Markets, Macedonia

14:35-14:45       “The activities and measures for inclusion: What can I do?” – Marta Turk, Mentor for entrepreneurial talents and stars, Slovenia

14:45-15:00       Q&A Session

PART 3: We care. We commit. We change.

Moderator: Dejan Andonov, Institute of Communication Studies

15:00-15:15       “Strategy for Women Entrepreneurship in Republic of Macedonia” – Valentina Disoska, President of Association of Business Women – Macedonia

15:15-15:30       “From Ideation to Managing” – Gabriela Kostovska Bogoevska, Director of YES Incubator, Macedonia

15:30-15:45       “State Support for Lunching Business” – Biljana Jovanovska, Director of Employment Agency of the Republic of Macedonia

15:45-16:00       “How to Access EU Funds” – Ilija Vuckov, President of ILUMINE Centre for EU Funds, Macedonia

16:00-16:15       Q&A Session

16:15-16:30       “Guidelines on Gender Equality: take part, be part, create the change you want to see” – mag. Natalie C. Postružnik, Institute Izida Vita, Slovenia.

Projekt: Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women

Share your knowledge at the Conference EqualPower on March 29th

On March 29th, 2018, ICS and Izida Vita are organizing the first international web conference on women in Macedonia, called Equal Power to the Women. We are kindly inviting you to participate as a lecturer.

To be accepted as a speaker, following criteria must be met:

 1. to work either
  1. in the field of gender equality/inclusion
  2. on a case of gender equality/inclusion
  3. on the project of gender equality/inclusion
 2. to be able to present the concrete project/case/research results or similar in English
 3. to submit the title of the presentation and to prepare a summary of 300 to 500 characters, spaces included, of the case/project/research/similar by the End of December 2017 in English.

After approval of the topic and acceptance note by the board of the conference organizing committee in January 2018 we expect of the speakers to:

 1. prepare the presentation (ppt(x) or prezi) by January 31st 2018 in English
 2. present the case/topic at the conference on March 29th 2018 online in English
 3. conceive the full-paper of up to 6000 characters, spaces included, in English by March 1st 2018

More information Natalie C. Postružnik at natalie@izidavita.si or Dejan Andonov at dandonov@vs.edu.mk.

9 take-aways for better leadership skills

Danijela Kanaet. has lived and worked in several countries in Europe; climbed the hierarchy thanks to her devoted work and endless energy; active member of PWN (Professional Women’s Network) suggests:

 1. Say No, when the answer should be “no”. “No” is a “no”, it I not “maybe” nor “yes”.
 2. Be careful with selecting your words and use strong words, avoiding all words that make your message weaker (“just”, “I think”, “I believe”, “It seems” … etc.)
 3. If needed, always apologize!
 4. Don’t try to please everybody – this is mission impossible and it will cost you too much of your energy.
 5. Lack of respect is not tolerable – not at home nor at work.
 6. Don’t try to accomplish everything by yourself. Yes, you are a superhero, but there is no need to show that to the whole world.
 7. Have clear goals and visions … and follow them. If you don’t have your own goals, others will lead you to theirs.
 8. Make sure, that your idea will be pinned to you, not to others.
 9. Be accountable for yourself and your life’s decisions. At the end of the day you are exactly there, where your decisions led you to.

More in Slovenian, Macedonian and in English.

On confidence gap and brain drain in tech

»The best time to do something about gender equality was 20 years ago. The second best time is – now,« says Pressner. »Women in tech: brain drain is real. Gender gap is real. Confidence gap … is a perception,« by Kristen Pressner,  mother of three, Vice-President of Roche. Watch the video and share your thoughts with us.

#EqualPower #GenderEquality #Inclusion #STEM #tech #BrainDrain #IchangeTheWorld #IAmAnEngineer

(disclaimer: The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.)

 

 

 • Prva številka eRevije EqualPower je izšla
 • Povabilo na mednarodno konferenco EqualPower – kot predavatelj(ica) ali udeleženec/ka
 • Women Achieve Excellent Results in Trainings for Management Positions
 • Le tretjino makedonskih podjetij vodijo menedžerke
 • Kako ženske določijo svoj položaj na trgu dela v Makedoniji
 • PRIČEVANJE – Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonija

Prva številka eRevije EqualPower je izšla
Ena od aktivnosti za dvig zavedanja pomena dobrih praks v po spolu uravnoteženem procesu sprejemanja odločitev v projektu Enaka moč ženskam, je tudi e revija, ki smo jo poimenovali EqualPower. Pravkar je izšla in prebirate jo lahko v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku. Sporočite nam, če poznate ali imate tudi vi zgodbo, ki jo želite deliti z ostalimi; morda primer dobre prakse ali primera? Pošljite nam ga na gorazd@izidavita.si.

Povabilo na mednarodno konferenco EqualPower – kot predavatelj(ica) ali udeleženec/ka

29. marca 2018 Izida Vita in Inštitut za komunikacijske študije, Makedonija, organiziramo prvi mednarodno spletno konferenco o ženskah v Makedoniji; poimenovali smo jo Equal Power to the Women. Vljudno vas vabimo, da sodelujete kot

Predavatelj na temo:
a. Ženskega voditeljstva;
b. Žensk na menedžerskih pozicijah;
c. Ženske v politiki;
d. Ženske v procesu sprejemanja odločitev;
e. Uravnoteženost poslovnega in zasebnega življenja;
f. Posebni projekti s ciljem uravnoteženosti zaposlitev moških in žensk
g. Posebni projekti na vključevanju/enakosti znotraj vaše organizacije
h. Druga tematika, povezana s konferenco

Udeleženec/udeleženka (ni vstopnine; prijavite se za brezplačno udeležbo na natalie@izidavita.si.

WOMEN ACHIEVE EXCELLENT RESULTS IN TRAININGS FOR MANAGEMENT POSITIONS

Stara komaj 26 let, Simona Trpovska z Ohrida že ima uspešno kariero in poslovno kredibilnost kot mednarodno certificirana coachinja. Opaža, da so ženske, ki sodelujejo v teh programih, mnogo bolj zavzete, pokažejo več kreativnosti in predanosti delu. Dosegajo izjemne rezultate skozi usposabljanja za menedžerske položaje. Neoziraje se na to, po oceni Trpovske, se velikokrat po zaključku programa in priobitvi certifikata zgodi, da se ne premaknejo na višji nivo oz. ne napredujejo v svojem poslu. Certifikat obesijo na steno v pisarni, in v največ primerih prepustijo menedžerske pozicije svojim moškim kolegom – ki uspejo osvojiti to delovno mesto samo zato, ker so – moški, kljub slabšim rezultatom v času usposabljanja. Čeprav živimo v modernem svetu, predsodki še vedno obstajajo, češ da so moški boljši šefi od žensk, verjame Trpovska. Preberite več v spletni različici eReviji EqualPower.


Le tretjino makedonskih podjetij vodijo menedžerke

Moški imajo v lasti (73 %) ali so generalni direktorji (67 %) večine makedonskih velikih ali srednje velikih podjetij; medtem ko so ženske menedžerke v 33 % in lastnice le v 27 % podjetij. Čeprav 65 % zaposlenih verjame, da je enakost spolov v poslovnem svetu izjemno pomembna, jih še vedno kar 60 % ocenjuje, da njihova podjetja niso uvedla aktivnosti, ki bi pospeševala menedžment, uravnotežen po spolu, prav tako pa tega ne nameravajo storiti. Več o tem, kakšna je slika enakosti spolov na menedžerskih pozicijah v Makedoniji, lahko preberete in izveste v našem poročilo o enakosti spolov v velikih in srednje velikih podjetjih.

Kako ženske določijo svoj položaj na trgu dela v Makedoniji

Le 4 % žensk v Makedoniji ima svoje podjetje in so samozaposlene, le 1 % pa o ustanovitvi svojega podjetja razmišlja. Večina žensk je pri nekom zaposlena (34 %), kar 20 % je brezposelnih – a so pripravljene na zaposlitev in jo tudi aktivno iščejo. Te podatke je pridobil UN Women v Makedoniji junija 2017, ko so anketirane ženske povprašali, kateri kategoriji določenega zaposlitvenega statusa pripadajo.

Vir: Nacionalna raziskava o nizkem deležu delovne sile žensk na trgu dela; UN Women – United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, junij 2017.

PRIČEVANJE – Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonija

Svoje delo v Združenju poslovnih žensk vidim kot ljubezen in izziv, saj z zaposlovanjem žensk v podjetništvu ustvarjamo večjo stopnjo zaposljivosti, zmanjšujemo revščino in odpiramo
nove horizonte in priložnosti za ženske, hkrati pa prispevamo k večji participaciji v gospodarstvu.. Ko postaja žensko podjetništvo močnejše, imamo dvojno vlogo krepitve naše družbe: najprej igramo pomembno vlogo v krepitvi gospodarstva, kot drugo pa aktivno delamo na enakosti spolov. Preberite več v eReviji EqualPower na spletu.

Več informacij:
www.izidavita.si
natalie@izidavita.si and nina@izidavita.si
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
info@iks.edu.mk
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

(Pridržaj: Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.)

Invitation to share good practice on gender equality

Regarding the results of the research one of the project goals has to be to raise awareness of the gender equality in large and medium-sized companies in Macedonia. Therefore, we invite you to build the awareness, spread the good practices and share with us your activities, programs and projects on equal involvement of women and men in your company. For more information on sharing your good practices, please contact Natalie C. Postruznik at natalie@izidavita.si.

Labour market characteristics of women in Macedonia

The employment ratio of women in the Republic of Macedonia is 40.9%, while their inactivity rate is 41%, shows the National Research on Low Female Labour Market Participation, published by the UN WOMEN – United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women in June 2017.

Monthly wages of working women

Most of them (53%) reported to earn wage between 10,000 and 19,999 MKD. About 18.3% earned between 20,000-29,999 MKD, and 9.6% earned up to 9,999 MKD, while a total of only 2.7% earn 40,000 MKD and more. The minimum wage in the economy in 2016 is 10,080 MKD and 9,080 MKD in few sectors of the economy (textile, apparel and leather industry).

Income distribution by ethnicity and settlement suggests that it is similar between Macedonian and Albanian ethnicity, despite more Albanian women do not earn any income. Turk women feature worse, as three fourths of them earn between 10 and 20 thousand MKD, while Roma women feature the worst, since two third do not earn any income, which could be related to their highly disadvantaged position on the labour market and deep involvement in the informal and communal sector. In terms of the geographical position, women in the villages are slightly worse positioned on the income ladder than urban women.

Hours worked per week

Most women (43.8%) work forty hours per week which is considered as standard working week by the labour legislation. Slightly below 30% of them work overtime. Some women (6%) work unusually short hours (less than 9 hours per week) which is probably related to casual and unpaid work.

Working visit – MACEDONIA

In the first days of July, the project team met in Macedonia at the first working meeting. The purpose of the visit was to present the project to the widest target group and to establish contacts with individuals of companies, chambers of commerce, non-governmental organizations and embassies who are willing to participate in the achievement of project results.

We met with representatives of Rotary Club, Chamber of Commerce, and companies. The outcome of the meetings is confirmation of participation in the project as project ambassadors in Macedonia and assistance in promoting the project and content on gender equality in leading positions in the economy.

The project team successfully implemented the agreements, reviewed the realization of the project so far and made plans for the next steps in achieving the set goals.

On the photo: representatives of one of the companies – Dass inženiring, Mr and Ms Trpovski and Izida Vita team).

More information
www.izidavita.si
natalie@izidavita.si and nina@izidavita.si
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
info@iks.edu.mk
02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije /// Project Equal Power to the Women is partially financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia.
(disclaimer: The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.)

 

Save

V Makedoniji je julija 2017 ekipa Zavoda Izida Vita, Slovenija, in ICS – Institute of Communications Studies, Makedonija, v okviru projekta Equal Power to the Women opravila vrsto delovnih srečanj s predstavniki različnih podjetij in organizacij; med drugim tudi z Gospodarsko zbornico Makedonije – Ohrid in Rotary klubom Ohrid.

Vse organizacije so izrazile interes za sodelovanje v okviru projekta – tako pri osveščanju in informiranju, kot pri pripravi in implementaciji ukrepov za uravnoteženost vodenja organizacij tudi z vidika spolov kot vključitvi dobrih praks iz drugih okolj v to poslovno skupnost. Največji interes so zbudili ukrepi, ki spodbujajo rast in razvoj potencialov ne glede na spol, kot tudi mentorske sheme in karierna sponzorstva. Kot se je pokazalo skozi razgovore, podjetja že poznajo pozitivne učinke uravnoteženosti in enakosti po spolu, da pa je v velikokrat težko najti ženske, ki so pripravljene prevzemati odgovornejše funkcije. Tudi tokrat se je pokazalo, da je k izzivu enakovrednosti spolov potrebno pristopiti na vseh ravneh – gospodarski, politični, sociološki in individualni. Ukrepi le na enem področju ne bodo dali pričakovanih rezultatov, so bili prepričani sogovorniki.

Ob tej priložnosti so predstavniki Izide Vite in ICS predstavili tudi izsledke raziskave o enakosti in uravnoteženosti spolov v srednje velikih in velikih makedonskih podjetjih, ki sta jo izvajala v času od marca do julija 2017.

Projekt Equal Power sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Na sliki so predstavniki Izide Vite in ICS (Meri Karanfilovska, Žaneta Trajkoska, Gorazd Postružnik, Nina Klančnik, Dejan Andonov in Natalie C. Postružnik.)

Save

Save

Save