Category: EqualPower

[OB KONCU PROJEKTA EQUALPOWER]

Natalie Cvikl Postružnik, vodja projekta, Izida Vita

Govorim v dveh »jezikih«: jeziku dejstev in jeziku čustev.

Dejstva:

 • Izvedena raziskava Analiza obstoječega stanja vključenosti žensk in moških na vodilnih položajih v gospodarstvu v Makedoniji (o rezultatih piše Dejan)
 • 9 izvodov e-revije v treh jezikih (dotaknili so se predvsem Monike)
 • Izdelan dokument Smernice za uravnoteženo vključevanje moških in žensk na vodilne položaje v gospodarstvu
 • 38 podpisanih izjav o uresničevanju načela enakosti spolov v gospodarskih podjetjih
 • 4 izvedena izobraževanja za nevladne organizacije in mlade v Skopju, Bitoli in Tetovem, skupaj več kot 100 mladih in predstavnikov NVO (Danaja je bila nad njimi navdušena)
 • Spletna mednarodna konferenca z več kot 130 sodelujočimi in 10-imi govorci
 • 28 poslanih elektronskih obvestil (newsletterji in e-revije) okrog 7000 naslovnikom
 • Več kot 500 objav na družbenih medijih
 • Izdelan dokument v vseh treh jezikih Katalog orodij za vzpostavitev uravnoteženega vodenja v podjetjih in vzpostavitev pozitivne organizacijske energije in dokument v angleškem jeziku Toolkit with good cases
 • 10 primerov zbranih dobrih praks
 • Številna gradiva na temo projekta s strani študentov iz Makedonije in Slovenije (infografike, videi, komunikacijski načrti,…)

In še čustva?

Ko začenjaš projekt, ne veš, kaj vse se bo zgodilo, kako bo potekalo, kje bodo ovire in kakšni bodo odzivi. Hvaležna sem vsem in vsakemu posebej za podporo, razumevanje, aktivno sodelovanje. Organizacijam v Makedoniji – Udruženju poslovnih žena, Ženskemu lobiju Makedonije, Združenju ELITE, Gospodarski zbornici Makedonija in Rotary klubu Ohrid. Hvaležna sem partnerju IKŠ, hvaležna prostovoljkam in Nini, za predanost v času projekta. Ponosna sem na vse, na to, kako smo orali ledino z web konferenco v Makedoniji, kako smo delali z mladimi, kako smo iskali in našli navdihujoče zgodbe žensk – ki so si drznile uspeti in o tem govoriti. Naj bo »Equal Power to the Women« začetek pozitivne spremembe v uravnotežanju voditeljstva tudi po spolu.

Izšla je deveta, zadnja, številka revije Equal Power – v treh jezikih:

Slovenska različica: EQUALPOWER september 2019 9
Makedonska različica: EQUALPOWER Septembri 2019 9
Angleška različica: EQUALPOWER September 2019 9

Veseli bomo vaših mnenj in povratnih informacij na [email protected].

Izšla je osma številka revije Equal Power – v treh jezikih:

Veseli bomo vaših mnenj in povratnih informacij na [email protected].

V aprilu bodo v Makedoniji v organizaciji ICS in Izida Vita potekale izobraževalne delavnice. 11. aprila v Skopju [Institute of Communication Studies, Jurij Gagarin no. 17/1-1, Skopje], 17. aprila v Bitoli [INFO CLUB BITOLA (Faculty of Law, floor 3)] in 19. aprila v Tetovu [Youth Educational Forum Office in Tetovo]. Nosilci delavnic bodo v Bitoli MKC – zanje Aleksandar Todorovski, v Skopju ICS Skopje in v Tetovu Youth Educational Forum Office Tetovo. V nadaljevanju predstavljamo program delavnic. Prijavite se lahko na [email protected] in [email protected].

Workshop for developing youth entrepreneurship skills

11.04.2019, Skopje, 17. 4. Bitola, 19. 4. Tetovo
 
   9:30 – 10:00   Arrival and registration of participants
10:00 – 10:30   Introductions; What do I expect from the workshop?
What will be my contribution?

10:30 – 11:30   Argumentative expression: What is an argument?
How should you construct an argument?
What is the need for application of argumentative expression?

11:30 – 12:00   Lunch break

12:00 – 13:00  Communication skills; How to write a CV?
How to write a Motivation letter?

13:00 – 13:10   Refreshments break

13:10 – 14:30   Bridging gender differences in teamwork; Teamwork;
Responsible policy creation; Moderated discussion and evaluation

 

Pišite nam na
www.izidavita.si; [email protected]; [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk; [email protected]; 02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteOfCommunicationStudies

Mednarodni projekt Enakopravna moč žensk in s tem tudi izobraževalne delavnice sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina  predstavlja mnenja avtorjev in avtoric in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Z veseljem sporočamo, da prav danes, 8. marca, na mednarodni dan žena, izdajamo že sedmo številko e-revije EqualPower to the Women/Enakopravna moč za ženske. Nekaj poudarkov iz številke najdete tukaj, celotno revijo pa lahko preberete v angleški, slovenski in makedonski različici.

Vključite VSAKOGAR in osredotočite se na RAZNOLIKOST

»Prvič v zgodovini imamo štiri generacije, ki se srečajo na delovnem mestu: baby boom (roj. 1946-1964), generacijo X (rojene 1965-1979), generacijo milenijcev Y (rojene 1980-1996) in novo generacijo Z (rojeno po letu 1996). Te štiri generacije morda delajo za isto organizacijo, vendar delujejo na povsem drugačen način, različno rešujejo probleme, imajo različne prioritete, življenjske cilje, želje,« pojasnjuje Martina Špiljak, Adecco Hrvaška. Več.

Njene sanje iz otroštva o tem, da postane oblikovalka, so se uresničile v Silicijevi dolini

“Vaše sposobnosti, način razmišljanja in vaše spretnosti je treba medsebojno povezati, da boste dosegli velike sanje. Uspeh ne temelji na spolu ali rasi. Verjamem, da imamo vsi enake priložnosti za kariero in uspeh in vse je odvisno od tega, koliko smo pripravljeni vlagati v sebe. Da, še vedno obstajajo stereotipni pogledi na zmožnosti žensk, vendar menim, da se spreminja in da uspeh vodenja ekipe kaže na vašo veličino,« je poudarila Ivana Trajanovska, kreativna direktorica pri PLX Devices Inc. Več.

Neenakost med spoloma se ni zgodila čez noč

»Neenakost spolov je zame ena izmed najbolj frustrirajučih kategorij, s katerimi se danes ukvarjamo. Živimo v 21. stoletju in še vedno se borimo s številkami, da je 60 % lačnih na svetu žensk, dve tretjini vseh otrok, ki nimajo dostopa do izobraževanja, so dekleta in 75 % nepismenega prebivalstva na svetu so ženske. Živimo v dobi tehnologije, digitalizacije, umetne inteligence in mnogi še vedno ne morejo spremeniti svojih primitivnih premislekov in stališč o vlogi in položaju žensk v družbi. Imela sem privilegij, da sem odraščala v zdravi družini, kjer sta ženska in moški enakovredna, in živim v korist družinskega podjetja, kjer je ustanoviteljica in direktorica podjetja ženska; vendar ne samo to: tudi ženske so v organizaciji prevladujejo skozi četrt stoletja s 57-odstotno zastopanostjo,« pojasnjuje Hristina Vasilova. Več.

Usposabljanje podjetniških veščin za mlade in nevladne organizacije

Zavod Izida Vita iz Slovenije in Inštitut za komunikacijske študije, Skopje, v aprilu organizirata tri izobraževanja za razvoj podjetniških veščin za mlade in predstavnike organizacij civilne družbe. Cilj usposabljanj je ozaveščanje za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem in nevladnem sektorju ter pomoč pri nadgradnji spretnosti mladih za razvoj kariere ali za višja delovna mesta. Kontaktna oseba Leyla Saban, [email protected].

Pišite nam na
www.izidavita.si; [email protected]; [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk; [email protected]; 02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteOfCommunicationStudies

Mednarodni projekt Enakopravna moč žensk sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina informatorja predstavlja mnenja avtorjev in avtoric in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Izšla je sedma številka revije Equal Power – v treh jezikih:

Veseli bomo vaših mnenj in povratnih informacij na [email protected].

Usposabljanje podjetniških veščin za mlade in nevladne organizacije

Zavod Izida Vita iz Slovenije in Inštitut za komunikacijske študije, Skopje, v aprilu organizirata tri izobraževanja za razvoj podjetniških veščin za mlade in predstavnike organizacij civilne družbe. Cilj usposabljanj je ozaveščanje za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem in nevladnem sektorju ter pomoč pri nadgradnji spretnosti mladih za razvoj kariere ali za višja delovna mesta.

Kontaktna oseba Leyla Saban, [email protected].

Svetovna dejstva o neenakosti spolov
Globalno poročilo o enakosti spolov iz decembra 2018 ugotavlja: „V skladu s trenutnimi trendi t. i. indeks enakosti spolov kaže, da se bo razkorak med spoloma zaprl šele v 108 letih, kar velja za 106 že od začetka v raziskavo vključenih držav. Najbolj zahtevno bo izničiti razlike med spoloma na področju gospodarstva in politike; slednji področji bosta potrebovali 202 oz. 107 let. Več.

Spletna zbirka dobrih praks in orodij
Vabimo vas, da sodelujete z dobrimi praksami makedonskih podjetij in organizacij, ki so izvajale aktivnosti za podporo enakosti spolov. Pošljite nam kratek opis, kaj in kako ste v procesu izvajanja aktivnosti za uravnoteženost po spolu spoznali in kakšni so bili učinki uvajanja teh orodij in aktivnosti. Vse pozitivne primere in orodja bomo objavili v spletni zbirki podatkov, ki bo javno dostopna. Organizaciji vseh vrst – podjetjem, podjetjem, nevladnim organizacijam, strokovnim združenjem, javnim ustanovam, političnim strankam in drugim subjektom se je mogoče pridružiti. Na ta način želimo druge organizacije motivirati, kaj lahko storijo za spodbujanje enakosti spolov v podjetjih in družbi. Prosimo, pošljite priloženi  obrazec na [email protected].

Enakost spolov pomeni, da imajo tako ženske kot moški možnost enakopravno sodelovati v vseh javnih in zasebnih sferah življenja; da zasedajo enakopravne položaje in uživajo ​​enake pravice pri razvoju osebnega potenciala, ki ga uporabljamo zase in za razvoj družbe. Pomeni tudi, da smo deležni enakih koristi od rezultatov, doseženih s tem razvojem. Uravnotežena udeležba po spolu pomeni, da je vsak spol vključen z vsaj 40-imi odstotki. To vsakemu od spolov omogoča, da vpliva na proces odločanja in sodeluje pri doseganju sprememb. Več o tem, kako doseči uravnoteženo vodstvo, lahko preberete v smernicah (v makedonščini).

Za več informacij se obrnite na Natalie C. Postružnik, Zavod Izida Vita, Slovenija – [email protected] ali Leyla Saban z Inštituta za komunikacijske študije, Skopje – [email protected].

Pišite nam na
www.izidavita.si; [email protected]; [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk; [email protected]; 02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteOfCommunicationStudies

Mednarodni projekt Enakopravna moč žensk sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina informatorja predstavlja mnenja avtorjev in avtoric in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Worldwide facts about gender inequality

Every year, an estimated 15 million girls under 18 are married worldwide, with little or no say in the matter. Girls Not Brides studies the problem and is working to find workable solutions. They know that education and empowerment for girls are the first steps. You can help by sharing the facts or donating to projects making a difference.

MORE

From an English language teacher to a leader in road transport in the Balkans

Former English teacher Olivera Miovska is now a successful manager in a transport company. Although, stereotypically, working as an educator is considered more appropriate for women, she says she loved the work; however it did not suit her character. Hence, she replaced parent-teacher meetings with a different kind of meetings – truck transport meetings at which she manages timely and high-quality transport of goods. In 2004, she started working for Makedonija Soobrakaj AMERIT, starting off as an assistant and now she is the manager of the department for international road and freight transport.

MORE

Online database of good practices and tools

We invite you to participate with good practices of Macedonian companies and organizations that have implemented activities to support gender equality. Send us briefly what and how you realized and what were the effects. We will publish all positive cases and tools on an online database that will be publicly available. Organizations of all kinds – companies, companies, NGOs, professional associations, public institutions, political parties and other entities can join this initiative. In this way, we want to motivate other organizations as to what they can do to promote gender equality in business and society. Please send the attached FORM to [email protected].

Gender equality basically means that women and men should participate equally in all public and private spheres of life, have equal positions and enjoy the same rights in the development of the personal potential that they use for the development of society; and that they are entitled to the same benefits from the results achieved through that development. Balanced gender participation means that every gender should be included with at least 40 per cent. This enables the gender to influence the decision-making process and participate in the achievement of change. You can read more about how to achieve a balanced leadership in the following Guidelines (Macedonian).

For more information contact Natalie C. Postružnik, from Iziza Vita Institute, Slovenia – [email protected] or Leyla Saban from the Institute for Communication Studies, Skopje – [email protected].

Contact us

www.izidavita.si; [email protected]; [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/

www.iks.edu.mk[email protected]; 02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteOfCommunicationStudies

The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.

#equalpower #genderEquality #inclusiveLeadership #inclusion #leadership #vključujoče #voditeljstvo #TimeToChange

More information

www.izidavita.si

[email protected] and [email protected]

https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/

www.iks.edu.mk

[email protected]

02 30 90 004

www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

 

(disclaimer: The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.)

Izšla je šesta številka revije Equal Power – v treh jezikih:

Veseli bomo vaših mnenj in povratnih informacij na [email protected]