Our Blog

Skopje/Maribor, 29. marca 2018 – Danes je potekala prva mednarodna spletna konferenca o enakosti spolov in vključenosti v Makedoniji v okviru projekta “Equal Power to the Women – Enaka moč za ženske”, ki ga od januarja 2017 do oktobra 2019 izvaja Izida Vita, Maribor, v sodelovanju z Inštitutom za komunikacijske študije iz Skopja, Makedonija, ob finančni podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

“Morda se v 21. stoletju zdi odveč govoriti in opozarjati na neenakovrednost med spoloma,” je po končani konferenci dejala mag. Natalie C. Postružnik, vodja projekta na slovenski strani, “a 140 prijavljenih udeleženk in udeležencev konference z različnih sektorjev in regij Makedonije dokazuje nasprotno: tema je žareča in žal tudi boleča.” Dejan Andonov, vodja projekta v Makedoniji, pa je dodal, da “je tovrstna konferenca prva v Makedoniji tako po vsebini kot po načinu izvedbe prek spleta, s čimer Izida Vita in ICS orjeta ledino in bistveno prispevata k zmanjševanju problema enakovrednosti spolov in k bolj uravnoteženemu vodenju po spolov tudi v Republiki Makedoniji, kar predstavlja eno od ciljnih usmeritev vlade.” Po slavnostni otvoritvi s strani veleposlanika RS v Makedoniji, prof. dr. Milana Jazbeca, ki je vsebino konference “Equal Power to the Women” primerjal s pesmijo Johna Lennona “Power to the People” ter dodal, da bo cilj dosežen, ko tematika ne bo več potrebna, se je začel vsebinski del konference.

Razdeljena je bila v tri sklope: ‘Rušimo meje, spodbujamo dobiček’, v katerem so teme predstavile Claudia de Castro Caldeirinha iz Belgije, Mila Carovska, ministrica za delo, družino in socialne zadeve R Makedonije, ter mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS; ‘Merimo, manifestiramo, mislimo poslovno’, kjer so spregovorile Gzime Fejzi, Women’s Business Group Gospodarske zbornice severozahodne Makedonije, Danica Ličanin Blaževska, Lastnica Reptil Markets, Makedonija, in Marta Turk, mentorica podjetniških talentov in zvezd, Slovenija. V tretjem delu ‘Ker nam je mar, naša zaveza, skupna sprememba’, pa so poglede na aktivnosti predstavili Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonije, Olivera Aritonoska, projektna vodja YES Incubator, Makedonija, Biljana Jovanovska, direktorica Zavoda za zaposlovanje R Makedonije ter Ilija Vučkov, predsednik ILUMINE Centre for EU Funds, Makedonija.

Ob veliko konkretnih doživetij, lastnih izkušenj in predlogov, katere ukrepe in aktivnosti uporabiti za uravnoteženost vodenja organizacij (tudi) po spolu, so udeleženke in udeleženci konference le-to sklenili z zavezo, da se ob letu osorej ponovno srečajo s ciljem, pregledati, kaj je bilo udejanjeno in kakšni rezultati so bili doseženi. Organizatorja konference sta vse udeleženke in udeležence pozvala k pristopu k t.i. Smernicam za uravnoteženo voditeljstvo, v sklopu katerih se organizacije zavežejo k uvajanju ukrepov in aktivnosti, s katerimi bodo zmanjšali razkorak med obema spoloma v deležu žensk v menedžmentu, pri višini prejemkov in v drugih segmentih, pri katerih prihaja do razlik. Smernice lahko vsi, ki poslujejo v Makedoniji ali jih to zanima, brezplačno snamejo na tem linku.

Celotna vsebina konference je dosegljiva tukaj (potrebujete Adobe Flash Player), v kratkem pa bodo dosegljivi tudi podnapisi v angleškem jeziku.

Za več informacij se obrnite na [email protected] ali [email protected] oz. pokličite na 040 808 999.