Analiza

(a1) Priprava načrta izvedbe desktop raziskave (ključnih podatkov za zbiranje) in seznama s kontaktnimi podatki podjetij
(a2) Delovni sestanek v Skopju
(a3) Prevod celotne dokumentacije
(a4) Izvedba desktop raziskave in obdelava podatkov (pregled in analiza)
(a5) Izdelava poročila (na podlagi analize poročilo o obstoječem stanju v gospodarstvu)