Osveščanje

(a1) Medijska kampanja – izjave za javnost, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje)
(a2) Izdelava in distribucija propagandnega materiala (vabila, letaki)
(a3) Izdelava elektronske baze naslovnikov (fizičnih oseb, NVO, podjetij in družb) in redno informiranje (1x mesečno)
(a4) Informiranje preko socialnih omrežij
(a5) Delovni sestanek v Mariboru