Smernice

(a1) Na podlagi analize in poročila raziskave izdelava strategij, mehanizmov, orodij, metod, prakse, za uravnoteženo vključevanje žensk in moških na vodilne položaje v gospodarstvu
(a2) Oblikovanje gradiva v obeh jezikih
(a3) Grafično oblikovanje publikacije
(a4) Tisk publikacije in objava na spletu
(a5) Distribucija publikacije gospodarskim družbam in podjetjem