eMagazine EqualPower številka 1, jesen

Equal Power to the Women – Enakopravna moč ženskam
Sofinancer projekta je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

 

e-Magazin EQUALPOWER, jesen 2017, Številka 1


e-Magazin EQUALPOWER, jesen 2017, številka 1, makedonski


e-Magazine EQUALPOWER, jesen 2017, številka 1, english