Equal Power to the Women – Enakopravna moč ženskam

Equal Power to the Women – Enakopravna moč ženskam 2017-2019
Sofinancer projekta je bilo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

PROJEKT JE ZAKLJUČEN

 

 

Zakaj je nastal projekt? …

Ste opazili, kako majhni otroci nimajo prav nikakršnih težav, (po)gledati se v ogledalo? Veselo pred njim plesati, peti, se vrteti? Tako so si všeč, da jim je to v užitek. Nekje do poti odraslosti to veselje nad opazovanjem v ogledalu izgubimo. Je sicer nekaj, kar storimo, ker moramo – da si umijemo zobe, uredimo videz … nekega užitka pa pri tem več ni. Bolj bolečina ob pogledu na gube, ”nepravilnosti”, ”izrastke”, ”madeže” in kar je še pač podobnega.

Zelo podobno obnašanje opažam pri t. i. ”ženski” temi – najsi vzamemo pod drobnogled uravnoteženost v procesu ekonomskega odločanja, določanje deleža na pozicijah moči (kvote), ženski menedžment, ženske v politiki … nekega veselja nad to temo ni, prej bolečina in tišina.

Pred 40 leti smo bili v Jugoslaviji vzor dobre prakse, citirani še 20 let za tem kot vzgled tako v Evropi kot v državah severneje od nas. Kaj pa danes, kaj se je zgodilo po osamosvojitvi posameznih nekdanjih republik, kaj se dogaja v Makedoniji? Ženske imajo danes več pravic, kot kadar koli v zgodovini človeštva, a so hkrati bolj nesrečne, kot so bile, ko so opravljale ”samo” poklic gospodinje. O izzivih iskanja talentov obeh spolov in uravnoteženosti se nikoli ni tako veliko govorilo, a hkrati v Makedoniji še nikoli ni bilo tako malo žensk na top menedžerskih pozicijah.

Več o razlogih

 

Izhodišča in aktivnosti 2017-2019

Izhodišče za pripravo projekta je enakost spolov. Problem, ki obstaja v vseevropskem prostoru in tudi v partnerski državi Makedoniji (partner projekta je ICS Skopje), je neenakopravna zastopanost žensk v gospodarskih in političnih panogah.

Tudi za Makedonijo velja, da se problem nanaša na ženske, ki so še vedno diskriminirane s tem, da so težje zaposljive in slabše plačane. Začetek nastanka problema je težko definirati, obstaja pa ves čas, od kar se izvajajo raziskave, zbirajo podatki in vodijo evidence.

Vlada Republike Makedonije je v preteklih letih sprejemala in dopolnjevala zakonodajo s tega področja, situacija se sicer postopno izboljšuje, vendar je še vedno premalo vsebin, aktivnih pristopov in vzpodbujanja realizacije, zato je ta postopek opolnomočenja žensk počasnejši kot v državah EU.

S predlaganim projektom prispevamo k uresničevanju ciljev. Če se problema ne naslovi, bo postopek vključevanja žensk še naprej počasnejši.

Projekt se bo izvajal v Skopju, bo pa s svojo dinamiko in aktivnostmi vplival na celotno državo.

15. 10. 2019 – Danes zaključujemo projekt Equal Power – kratko mnenje vodaje projekta ob koncu z glavnimi poudarki projektnih aktivnosti

3. 9. 2019 – Danes je izšla deveta številka revije EqualPower v angleškem, slovenskem in makedonskem jeziku

6. 6. 2019 – Danes je izšla osma številka revije EqualPower v angleškem, slovenskem in makedonskem jeziku

29. 3. 2019 – Vabimo na delavnice za mlade in NVO od 11. do 19. aprila v Makedoniji

10. 3. 2019 – Danes je izšel novičnik marec 2019

6. 3. 2019 – Danes je izšla sedma številka revije EqualPower v angleškem, slovenskem in makedonskem jeziku

6. 2. 2019 – Danes je izšel novičnik februar 2019

10. 1. 2019 – Danes je izšel novičnik januar 2019

8. 12. 2018 – Danes je izšel decembrski novičnik EqualPower

28. 11. 2018 – Izšla šesta številka revije EqualPower v slovenskem, angleškem in makedonskem jeziku

3. 10. 2018 – Mladi in NVO v Makedoniji podpirajo uravnoteženo vodenje

20. 9. 2018 – Izšla peta številka revije EqualPower v slovenskem, angleškem in makedonskem jeziku

16. 9. 2018 – Program izobaževanja za mlade in NVO 2. in 3. oktober v Makedoniji

16. 8. 2018 – Povabilo na izobraževanje v Makedoniji – novičnik julij/avgust 2018

25. 6. 2018 – Danes je izšel junijski novičnik

28. 5. 2018 – Danes je izšla četrta številka revije EqualPower v treh različicah: slovenski, makedonski in angleški

29. 3. 2018 – Danes se je odvila prva mednarodna spletna konferenca EqualPower v Makedoniji

2. 3. 2018 – Izšla tretja revija EqualPower

31. 1. 2018 – Smernice za uravnoteženost vodenja po spolu v makedonščini

20. 1. 2018 – Objavljen program mednarodne konference 29. marca 2018. Vabljeni.

20.12.2017 – Izšla druga revija EqualPower

20.11.2017 – Izšel novembrski novičnik s povabilom na konferenco 29. marca 2018

20.10.2017 – Novice o projektu, oktobrski newsletter

20.9.2017 – Izšla prva številka eRevije EqualPower

5. 8. 2017 – Invitation to share good practice on gender equality, četrti newsletter

10.7.2017 – Prvi delovni obisk v Makedoniji

20. 6. 2017 – First results on Gender Equality research in Macedonia, tretji newsletter

20. 5. 2017 – Prenos znanja v prakso: glavni fokus Izide Vite, drugi newsletter

20. 4. 2017 – Projekt vibracij in pozitivne energije, prvi newsletter

20.3.2017 – V Mariboru prvo srečanje z veleposlanikom prof. dr. Jazbecem

15.3.2017 – Napoved srečanja z veleposlanikom prof. dr. Jazbecem

Najpomembnejše aktivnosti 2017 – 2019

eMagazine-EqualPower

eMagazine EqualPower, zima št.2

eMagazine EqualPower, zima št.2

eMagazine EqualPower, pomlad št.3

eMagazine EqualPower, pomlad št.3

eMagazine EqualPower poletje st. 4

eMagazine EqualPower poletje st. 4

eMagazine EqualPower jesen, št.5

eMagazine EqualPower jesen, št.5

eMagazine EqualPower, zima št.6

eMagazine EqualPower, zima št.6

eMagazine EqualPower, pomlad št.7

eMagazine EqualPower, pomlad št.7

eMagazin Equalpower, poletje št.8

eMagazin Equalpower, poletje št.8

eMagazin Equalpower, jesen št.9

eMagazin Equalpower, jesen št.9