eMagazine EqualPower številka 8, poletje, english

Equal Power to the Women – Enakopravna moč ženskam
Sofinancer projekta je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

 


e-Magazin EQUALPOWER, poletje 2019, številka 8, slovensko


e-Magazin EQUALPOWER, poletje 2019, številka 8, makedonski


e-Magazin EQUALPOWER, poletje 2019, številka 8, english