julij 2017

V Makedoniji je julija 2017 ekipa Zavoda Izida Vita, Slovenija, in ICS – Institute of Communications Studies, Makedonija, v okviru projekta Equal Power to the Women opravila vrsto delovnih srečanj s predstavniki različnih podjetij in organizacij; med drugim tudi z Gospodarsko zbornico Makedonije – Ohrid in Rotary klubom Ohrid.

Vse organizacije so izrazile interes za sodelovanje v okviru projekta – tako pri osveščanju in informiranju, kot pri pripravi in implementaciji ukrepov za uravnoteženost vodenja organizacij tudi z vidika spolov kot vključitvi dobrih praks iz drugih okolj v to poslovno skupnost. Največji interes so zbudili ukrepi, ki spodbujajo rast in razvoj potencialov ne glede na spol, kot tudi mentorske sheme in karierna sponzorstva. Kot se je pokazalo skozi razgovore, podjetja že poznajo pozitivne učinke uravnoteženosti in enakosti po spolu, da pa je v velikokrat težko najti ženske, ki so pripravljene prevzemati odgovornejše funkcije. Tudi tokrat se je pokazalo, da je k izzivu enakovrednosti spolov potrebno pristopiti na vseh ravneh – gospodarski, politični, sociološki in individualni. Ukrepi le na enem področju ne bodo dali pričakovanih rezultatov, so bili prepričani sogovorniki.

Ob tej priložnosti so predstavniki Izide Vite in ICS predstavili tudi izsledke raziskave o enakosti in uravnoteženosti spolov v srednje velikih in velikih makedonskih podjetjih, ki sta jo izvajala v času od marca do julija 2017.

Projekt Equal Power sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Na sliki so predstavniki Izide Vite in ICS (Meri Karanfilovska, Žaneta Trajkoska, Gorazd Postružnik, Nina Klančnik, Dejan Andonov in Natalie C. Postružnik.)

Save

Save

Save