oktober 2017

 

  • Prva številka eRevije EqualPower je izšla
  • Povabilo na mednarodno konferenco EqualPower – kot predavatelj(ica) ali udeleženec/ka
  • Women Achieve Excellent Results in Trainings for Management Positions
  • Le tretjino makedonskih podjetij vodijo menedžerke
  • Kako ženske določijo svoj položaj na trgu dela v Makedoniji
  • PRIČEVANJE – Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonija

Prva številka eRevije EqualPower je izšla
Ena od aktivnosti za dvig zavedanja pomena dobrih praks v po spolu uravnoteženem procesu sprejemanja odločitev v projektu Enaka moč ženskam, je tudi e revija, ki smo jo poimenovali EqualPower. Pravkar je izšla in prebirate jo lahko v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku. Sporočite nam, če poznate ali imate tudi vi zgodbo, ki jo želite deliti z ostalimi; morda primer dobre prakse ali primera? Pošljite nam ga na [email protected].

Povabilo na mednarodno konferenco EqualPower – kot predavatelj(ica) ali udeleženec/ka

29. marca 2018 Izida Vita in Inštitut za komunikacijske študije, Makedonija, organiziramo prvi mednarodno spletno konferenco o ženskah v Makedoniji; poimenovali smo jo Equal Power to the Women. Vljudno vas vabimo, da sodelujete kot

Predavatelj na temo:
a. Ženskega voditeljstva;
b. Žensk na menedžerskih pozicijah;
c. Ženske v politiki;
d. Ženske v procesu sprejemanja odločitev;
e. Uravnoteženost poslovnega in zasebnega življenja;
f. Posebni projekti s ciljem uravnoteženosti zaposlitev moških in žensk
g. Posebni projekti na vključevanju/enakosti znotraj vaše organizacije
h. Druga tematika, povezana s konferenco

Udeleženec/udeleženka (ni vstopnine; prijavite se za brezplačno udeležbo na [email protected].

WOMEN ACHIEVE EXCELLENT RESULTS IN TRAININGS FOR MANAGEMENT POSITIONS

Stara komaj 26 let, Simona Trpovska z Ohrida že ima uspešno kariero in poslovno kredibilnost kot mednarodno certificirana coachinja. Opaža, da so ženske, ki sodelujejo v teh programih, mnogo bolj zavzete, pokažejo več kreativnosti in predanosti delu. Dosegajo izjemne rezultate skozi usposabljanja za menedžerske položaje. Neoziraje se na to, po oceni Trpovske, se velikokrat po zaključku programa in priobitvi certifikata zgodi, da se ne premaknejo na višji nivo oz. ne napredujejo v svojem poslu. Certifikat obesijo na steno v pisarni, in v največ primerih prepustijo menedžerske pozicije svojim moškim kolegom – ki uspejo osvojiti to delovno mesto samo zato, ker so – moški, kljub slabšim rezultatom v času usposabljanja. Čeprav živimo v modernem svetu, predsodki še vedno obstajajo, češ da so moški boljši šefi od žensk, verjame Trpovska. Preberite več v spletni različici eReviji EqualPower.


Le tretjino makedonskih podjetij vodijo menedžerke

Moški imajo v lasti (73 %) ali so generalni direktorji (67 %) večine makedonskih velikih ali srednje velikih podjetij; medtem ko so ženske menedžerke v 33 % in lastnice le v 27 % podjetij. Čeprav 65 % zaposlenih verjame, da je enakost spolov v poslovnem svetu izjemno pomembna, jih še vedno kar 60 % ocenjuje, da njihova podjetja niso uvedla aktivnosti, ki bi pospeševala menedžment, uravnotežen po spolu, prav tako pa tega ne nameravajo storiti. Več o tem, kakšna je slika enakosti spolov na menedžerskih pozicijah v Makedoniji, lahko preberete in izveste v našem poročilo o enakosti spolov v velikih in srednje velikih podjetjih.

Kako ženske določijo svoj položaj na trgu dela v Makedoniji

Le 4 % žensk v Makedoniji ima svoje podjetje in so samozaposlene, le 1 % pa o ustanovitvi svojega podjetja razmišlja. Večina žensk je pri nekom zaposlena (34 %), kar 20 % je brezposelnih – a so pripravljene na zaposlitev in jo tudi aktivno iščejo. Te podatke je pridobil UN Women v Makedoniji junija 2017, ko so anketirane ženske povprašali, kateri kategoriji določenega zaposlitvenega statusa pripadajo.

Vir: Nacionalna raziskava o nizkem deležu delovne sile žensk na trgu dela; UN Women – United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, junij 2017.

PRIČEVANJE – Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonija

Svoje delo v Združenju poslovnih žensk vidim kot ljubezen in izziv, saj z zaposlovanjem žensk v podjetništvu ustvarjamo večjo stopnjo zaposljivosti, zmanjšujemo revščino in odpiramo
nove horizonte in priložnosti za ženske, hkrati pa prispevamo k večji participaciji v gospodarstvu.. Ko postaja žensko podjetništvo močnejše, imamo dvojno vlogo krepitve naše družbe: najprej igramo pomembno vlogo v krepitvi gospodarstva, kot drugo pa aktivno delamo na enakosti spolov. Preberite več v eReviji EqualPower na spletu.

Več informacij:
www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

(Pridržaj: Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.)

Izšla je prva številka revije EqualPower v treh jezikih:

Veseli bomo vaših komentarjev na [email protected].