oktober 2019

[OB KONCU PROJEKTA EQUALPOWER]

Natalie Cvikl Postružnik, vodja projekta, Izida Vita

Govorim v dveh »jezikih«: jeziku dejstev in jeziku čustev.

Dejstva:

 • Izvedena raziskava Analiza obstoječega stanja vključenosti žensk in moških na vodilnih položajih v gospodarstvu v Makedoniji (o rezultatih piše Dejan)
 • 9 izvodov e-revije v treh jezikih (dotaknili so se predvsem Monike)
 • Izdelan dokument Smernice za uravnoteženo vključevanje moških in žensk na vodilne položaje v gospodarstvu
 • 38 podpisanih izjav o uresničevanju načela enakosti spolov v gospodarskih podjetjih
 • 4 izvedena izobraževanja za nevladne organizacije in mlade v Skopju, Bitoli in Tetovem, skupaj več kot 100 mladih in predstavnikov NVO (Danaja je bila nad njimi navdušena)
 • Spletna mednarodna konferenca z več kot 130 sodelujočimi in 10-imi govorci
 • 28 poslanih elektronskih obvestil (newsletterji in e-revije) okrog 7000 naslovnikom
 • Več kot 500 objav na družbenih medijih
 • Izdelan dokument v vseh treh jezikih Katalog orodij za vzpostavitev uravnoteženega vodenja v podjetjih in vzpostavitev pozitivne organizacijske energije in dokument v angleškem jeziku Toolkit with good cases
 • 10 primerov zbranih dobrih praks
 • Številna gradiva na temo projekta s strani študentov iz Makedonije in Slovenije (infografike, videi, komunikacijski načrti,…)

In še čustva?

Ko začenjaš projekt, ne veš, kaj vse se bo zgodilo, kako bo potekalo, kje bodo ovire in kakšni bodo odzivi. Hvaležna sem vsem in vsakemu posebej za podporo, razumevanje, aktivno sodelovanje. Organizacijam v Makedoniji – Udruženju poslovnih žena, Ženskemu lobiju Makedonije, Združenju ELITE, Gospodarski zbornici Makedonija in Rotary klubu Ohrid. Hvaležna sem partnerju IKŠ, hvaležna prostovoljkam in Nini, za predanost v času projekta. Ponosna sem na vse, na to, kako smo orali ledino z web konferenco v Makedoniji, kako smo delali z mladimi, kako smo iskali in našli navdihujoče zgodbe žensk – ki so si drznile uspeti in o tem govoriti. Naj bo »Equal Power to the Women« začetek pozitivne spremembe v uravnotežanju voditeljstva tudi po spolu.