Our Blog

Skopje, 2. in 3. oktober 2018. Danes je v Institutu za komunikacijske studije Skopje, Makedonija, potekalo usposabljanje za mlade o uravnoteženem vodenju. Na dvodnevnem usposabljanju s predavateljicama mag. Natalie Cvikl Postružnik in Danajo Postružnik, Zavod Izida Vita iz Slovenije, so mladi in predstavniki nevladnih organizacij iz Makedonije nadgradili svoje sposobnosti za poklicni razvoj ali za visoko pozicijo na delovnem mestu in spoznali ter mrežili z ljudmi s podobnimi interesi. Na treningu so udeleženci in udeleženke razpravljali o tem, kako povečati ozaveščenost in vzpostaviti mehanizme za uravnoteženo udeležbo žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem in nevladnem sektorju.

Usposabljanje poteka v okviru projekta Enakopravna moč za ženske/Equal Power to the Women, ki ga vodi zavod Izida Vita, Maribor, Slovenija, v Makedoniji v sodelovanju z Inštitutom za komunikacijske studije, Skopje, in ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Projekt je med udeleženci požel veliko odobravanja, saj je nagovoril pereče teme, kot so: pomen in pomembnost uravnoteženosti vodenja po spolu, osebni pogum in odločitev za spremembe, ki v veliki meri predstavljajo tabu teme v še vedno pretežno tradicionalni družbi v Makedoniji.

Kot so po izobraževanju izpostavile udeleženke in poudarili udeleženci, je bila dodana vrednost predvsem v prepoznavanju lastnih potencialov, razumevanju potrebe po spoštovanju sebe in drugih ter sprejemanju raznolikosti in različnosti, ter v spoznavanju orodij ter aktivnosti, ki jih lahko posamezne organizacije uvedejo v svoje poslovanje za uravnoteženost vodenja. Ana Petrovska, direktorica osnovne šole Cirila in Metoda Stajkovci, pa je izpostavila dodano vrednost v mreženju, saj je na dogodku izbrala tudi svojo karierno sponzorko/mentorico na svoji nadaljnji karierni poti: »Takšna izobraževanja ob znanju in veščinah, ki jih pridobimo, dajo tudi priložnost za gradnjo osebne in poslovne mreže, ki je predpogoj za uspešno delovanje v poslu,« je dodala.

Na izobraževanju sta izvajalki nagovorili kar nekaj stereotipov in t. i. kavljev 22, ki se pojavljajo pri udejanjanju poslanstva žensk v poslovnem svetu; npr. neustreznost ženske glede na starost in (ne)poročenost in (ne)materinstvo ali (ne)prevzemanje odgovornih pozicij. Udeleženci in udeleženke ocenjujejo, da je predpogoj za uvedbo sprememb pri odločevalcih in v poslovnem svetu v tem, da o »slonu v prostoru odkrito spregovorimo,« je dejala Danaja Postružnik, Izida Vita. Dokler ne izpostavimo težav, te ne obstajajo, »zato pogumno spregovorite o svojih izkušnjah, podprite druga drugo/drug drugega in sledite svojim sanjam,« je poudarila mag. Natalie C. Postružnik, vodja projekta, Izida Vita.

*** O projektu ***

Projekt Enakopravna moč ženskam izvajata Izida Vita, Maribor, s partnerjem ICS Skopje v Makedoniji na podlagi sredstev programa Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Namen projekta je spodbujanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu, transfer znanja na nevladne organizacije in mlade ter ozaveščanje in promocija pomena uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih in področjih.

Projektne dejavnosti so usmerjene v:

  • raziskovanje (raziskava o stanju enakopravnosti žensk/moških v makedonskih srednje velikih in velikih podjetjih, o poznavanju možnih ukrepov za doseganje enakopravnosti v podjetjih in o poznavanju možnih ovir za doseganje enakopravnosti),
  • izdelava Smernic za uvajanje ukrepov v organizacije z namenom uravnoteženosti po spolu na vseh ravneh,
  • razvoj orodij (toolkit) v konkretne in uporabne module za podporo makedonskim podjetjem na področju spodbujanja enakosti,
  • izobraževanje (spletna mednarodna konferenca na temo ženskega vodenja, izobraževanje NVO in mladih v Makedoniji o tematiki projekta),
  • širšo promocijo aktualne teme (e-revija, newsletterji, promocijske objave na družbenih medijih in spletu, odnosi z mediji).

V Makedoniji je to prvi tovrstni projekt, ki povezuje vladne ter nevladne organizacije, mlade, izobraževalne institucije in gospodarstvo ter aktivno deluje na prenosu znanja in izkušenj iz evropskih držav v makedonski prostor; pri tem ne gre le za prenos, marveč za usposabljanje in opolnomočenje različnih ciljnih skupin z namenom, da le-te prenesejo znanje in možna orodja za uravnoteženost po spolu v organizacijah na različnih nivojih v svoje delovno, poslovno in osebno okolje. Ob tem poteka strukturirano in proaktivno osveščanje prek družbenih in množičnih medijev, pri čemer na nevsilji način predstavljamo različna dejstva, ki govorijo v prid raznolikosti in vključenosti (tudi po spolu).

Več o projektu in projektnih aktivnostih na: https://izidavita.si/equal-power-to-the-women-enakopravna-moc-zenskam/