Our Blog

Usposabljanje podjetniških veščin za mlade in nevladne organizacije

Zavod Izida Vita iz Slovenije in Inštitut za komunikacijske študije, Skopje, v aprilu organizirata tri izobraževanja za razvoj podjetniških veščin za mlade in predstavnike organizacij civilne družbe. Cilj usposabljanj je ozaveščanje za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem in nevladnem sektorju ter pomoč pri nadgradnji spretnosti mladih za razvoj kariere ali za višja delovna mesta.

Kontaktna oseba Leyla Saban, [email protected].

Svetovna dejstva o neenakosti spolov
Globalno poročilo o enakosti spolov iz decembra 2018 ugotavlja: „V skladu s trenutnimi trendi t. i. indeks enakosti spolov kaže, da se bo razkorak med spoloma zaprl šele v 108 letih, kar velja za 106 že od začetka v raziskavo vključenih držav. Najbolj zahtevno bo izničiti razlike med spoloma na področju gospodarstva in politike; slednji področji bosta potrebovali 202 oz. 107 let. Več.

Spletna zbirka dobrih praks in orodij
Vabimo vas, da sodelujete z dobrimi praksami makedonskih podjetij in organizacij, ki so izvajale aktivnosti za podporo enakosti spolov. Pošljite nam kratek opis, kaj in kako ste v procesu izvajanja aktivnosti za uravnoteženost po spolu spoznali in kakšni so bili učinki uvajanja teh orodij in aktivnosti. Vse pozitivne primere in orodja bomo objavili v spletni zbirki podatkov, ki bo javno dostopna. Organizaciji vseh vrst – podjetjem, podjetjem, nevladnim organizacijam, strokovnim združenjem, javnim ustanovam, političnim strankam in drugim subjektom se je mogoče pridružiti. Na ta način želimo druge organizacije motivirati, kaj lahko storijo za spodbujanje enakosti spolov v podjetjih in družbi. Prosimo, pošljite priloženi  obrazec na [email protected].

Enakost spolov pomeni, da imajo tako ženske kot moški možnost enakopravno sodelovati v vseh javnih in zasebnih sferah življenja; da zasedajo enakopravne položaje in uživajo ​​enake pravice pri razvoju osebnega potenciala, ki ga uporabljamo zase in za razvoj družbe. Pomeni tudi, da smo deležni enakih koristi od rezultatov, doseženih s tem razvojem. Uravnotežena udeležba po spolu pomeni, da je vsak spol vključen z vsaj 40-imi odstotki. To vsakemu od spolov omogoča, da vpliva na proces odločanja in sodeluje pri doseganju sprememb. Več o tem, kako doseči uravnoteženo vodstvo, lahko preberete v smernicah (v makedonščini).

Za več informacij se obrnite na Natalie C. Postružnik, Zavod Izida Vita, Slovenija – [email protected] ali Leyla Saban z Inštituta za komunikacijske študije, Skopje – [email protected].

Pišite nam na
www.izidavita.si; [email protected]; [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk; [email protected]; 02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteOfCommunicationStudies

Mednarodni projekt Enakopravna moč žensk sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina informatorja predstavlja mnenja avtorjev in avtoric in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.