Tag: Makedonija

Prenos znanja v prakso: glavni fokus Izide Vite

 

Kot nevladna organizacija s sedežem v Mariboru, Slovenija, si Zavod Izida Vita prizadeva za vključenost in raznolikost na različnih področjih; naš glavni fokus pa je predvsem na področju:

  • integracije in povezovanja strokovnjakov iz znanstvenih, umetnostnih, izobraževalnih področij, razvoj in podpora znanstveno-raziskovalnega dela;
  • oblikovanja in izvajanja študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, pomembnih za spodbujanje družbenega, gospodarskega, tehnološkega, kulturnega razvoja, osebnostnega razvoja posameznikov in družbe;
  • prenosa doseženega znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativne dejavnosti.

Dvojni fokus ICS: podpora družbenim vedam in podpora gospodarstvu

 

Inštitut za komunikacijske studije (ICS) je neprofitni znanstveno-raziskovalni inštitut, ki vodi magistrska programa za 1. Management strateškega komuniciranja in 2. Management medijev in multimedije. Z raziskovalnega vidika ICS razvija akademsko raziskovanje in promovira uporabne inovativne znanstvene ideje z namenom odzivanja na potrebe gospodarstva. IVS izdaja znanstveno publikacijo znotraj “ResPublica” edicije. Če povzamemo, ima ICS dvojni fokus: najprej spodbujati družbene vede in podpirati komunikacijske in medijske strokovnjake; in drugič, razvijati mrežo mladih raziskovalcev, ki bodo opolnomočili stebre teh znanstvenih vej v prihodnje.

Intervju za Makedonski radio: Tako malo žensk na najvišjih menedžerskih pozicijah v Makedoniji

 

Čeprav je enakopravnost spolov aktualna tema v poslovnem menedžerskem procesu, še vedno govorimo o problemih in ovirah te t.i. “ženske” teme. Res je, da o družbi, uravnoteženi po spolu, še nikoli nismo toliko razpravljali kot prav zdaj; toda ne glede na to, še nikoli ni bil delež žensk na najvišjih menedžerskih pozicijah v Makedoniji na tako nizki ravni. O tem govori Dejan Andonov, koordinator projekta “Enakopravna moč ženskam” v Makedoniji, na Makedonskem radiu.

Število diplomirank v Makedoniji narašča

 

Skozi leta je naraščalo število žensk, ki so se vpisovale na fakultete. Prav tako je več žensk, ki se vpisuje na drugi in tretji ravni študija; kot tudi večje število žensk, ki ta študij dokončajo. Delež žensk z dokončanim študijem po 1., 2. in 3. stopnji je višji na družbenih vedah, humanistiki in medicini, medtem ko je število žensk v primerjavi z moškimi nižje na področju tehničnih in tehnoloških študij.

Pomembnost ankete o enakopravni zastopanosti spolov v managementu

 

Glavni cilj ankete je dvig ozaveščenosti o enakopravni zastopanosti spolov v velikih in srednje velikih podjetjih v Republiki Makedoniji, in definirati odstotek žensk in moških na vodilnih položajih v managementu.

Vabimo vas, da podprete naš projekt in izpolnite anketo, kar vam bo vzelo 10 minut časa. Z veseljem vam posredujemo rezultate in informacije o projektu, če vas tema podrobneje zanima. Hvala za vaše sodelovanje in vaš čas.

Tedtalk:  Učite dekleta, da bodo pogumna, ne popolna, Reshma Saujani

 

Reshma Saujani je odvetnica in političarka, in je bila prva ženska indijsko – ameriškega porekla, ki je kandidirala za ameriški kongres.  Je ustanoviteljica organizacije Girls Who Code.

Govori o pomanjkanju poguma žensk. Večino deklet se uči, da se naj izogibajo tveganjem in porazom, da se naj lepo smehljajo, in naj igrajo varno. Po drugi strani pa se fante uči, da so tekmovalni in da naj segajo visoko. Naša dekleta vzgajamo, da so popolna, in naše fante, da so pogumni. Zaradi tega sta na izgubi tako naša ekonomija kot družba, saj ženske ostajajo zadaj in so premalo zastopane na vseh področjih.

Predstavljamo pretekle projekte: Projekt gospodarska krepitev vloge žensk v regiji Vardar

 

Namen projekta “Ekonomsko opolnomočenje žensk Vardar” je bil izboljšati socialno-ekonomski položaj žensk regije Vardar.  V projekt je bilo vključenih 50 brezposelnih žensk vardarske regije, ki sta ga izvajala Foundation Focus in IRD Slovenija. Projekt je med drugim vseboval kreativne delavnice, s ciljem razviti sposobnosti stvarjanja in potenciale žensk, pri čemer jih je usposobil za učinkovito poslovanje in spodbujal dobre podjetniške prakse.

Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije..

Več informacij

www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies
Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Save

Save

Save

V okviru projekta Equal Power to the Women v Makedoniji različne ciljne javnosti obveščamo o dogajanjih, izsledkih, rezultatih, različnih aktivnostih … s področja enakovrednosti in uravnoteženosti vodenja po spolu. Tukaj je prvi newsletter.

Projekt vibracij in samozavesti

V letu, ko Slovenija in Makedonija praznujeta 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov, sta civilni družbi obeh držav pričeli z novim projektom Enakopravna moč ženskam.

Projekt je namenjen krepitvi samozavesti in širitvi dobrih praks podjetnic v obeh državah. Gre za izstopajoč in redek primer sodelovanja, ki je zato toliko bolj vreden pohvale. V širšem smislu se vsebinsko navezuje na mednarodno odmevno raziskavo Enake možnosti v slovenski diplomaciji.

Vsem sodelujočim želimo obilo uspehov in vam stojimo ob strani.
Prof. dr. Milan Jazbec
Slovenski veleposlanik v Makedoniji

Nova energija

Statistike kažejo, da v povprečju družbe, ki v svojih vodilnih strukturah vključujejo ženske, razmišljajo hitreje, so odzivnejše na spremembe, ki jih prinaša trg in tržna naravnanost ter bolj “zdrave”. S projektom Enakopravna moč ženskam bomo pozitivne izkušnje iz Slovenije in drugod v sodelovanju s kolegi iz ICS Skopje prenesli v Republiko Makedonijo.

Verjamem, da bomo s pozitivnimi primeri navdušili makedonska podjetja, da se bodo priključila projektu in primere dobrih praks implementirala v svojo poslovno prakso.

Gorazd Postružnik, direktor Zavoda Izida Vita

Zakaj je projekt pomemben za Makedonijo?

O pomenu projekta z vidika makedonskega partnerja ICS -Institute for Communication Studies; zanj direktorica Inštituta Žaneta Trajkoska

Equal Power to the Women/Enakopravna moč ženskam

Izhodišče za pripravo projekta je enakost spolov. Tudi za Makedonijo velja, da se problem nanaša na ženske, ki so še vedno diskriminirane s tem, da so težje zaposljive in slabše plačane. Vlada Republike Makedonije je v preteklih letih sprejemala in dopolnjevala zakonodajo s tega področja, vendar je še vedno premalo vsebin, aktivnih pristopov in vzpodbujanja realizacije, zato je ta postopek opolnomočenja žensk počasnejši kot v državah EU.

V okviru projekta bomo tako med drugim aktivno izvajali:

  • Izvedba raziskave o stanju enakosti spolov na managerskih pozicijah v gospodarstvu
  • Pripravo dobrih praks, ki bodo objavljene v zborniku dobrih praks (dosegljivo tudi na spletu)
  • Osveščanje o problematiki (odnosi z mediji, kontakti z drugimi deležniki, newslettri …)
  • Izdajanje posebne e-revije na to temo (dosegljive tudi v e-obliki)
  • Izvedba izobraževanj nevladnih organizacij in mladih ter spletne mednarodne konference
  • Priprava Smernic za uveljavljanje uravnoteženega vodenja po spolu v gospodarstvu

Več.

Raziskava v Makedoniji o enakosti spolov

Pravkar smo začeli izvajati raziskavo na temo Uravnoteženost managementa po spolu. Izsledki bodo v pomoč pri kreiranju določenih aktivnosti v prihodnjih 2,5 letih.

Z raziskavo sprašujemo po stopnji enakosti spolov v Makedoniji med velikimi in srednje velikimi podjetji; poznavanja vpliva uravnoteženosti na finančne rezultate in drugih pozitivnih učinkov. Pogledali bomo tudi, katere aktivnosti na tem področju so makedonska podjetja že izvajala.

Če vas zanimajo izsledki, nam pišite – z veseljem vam jih pošljemo.

Poudarek na trajnostnem vidiku projekta

20. marca je potekalo neuradno srečanje med veleposlanikom Republike Slovenije v Republiki Makedoniji prof. dr. Milanom Jazbecem, predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve in Zavodom Izida Vita. Na srečanju so poudarili pomen trajnostnega vidika projekta in podrobno pretresli vse predvidene aktivnosti – od mednarodne konference konec marca 2018, izobraževanje ter usposabljanje NVO in mladih za prenos znanja o uravnoteženosti upravljanja po spolu v Republiko Makedonijo ter povezovanje z različnimi deležniki. Več.

Prvo srečanje na veleposlaništvu v Makedoniji

Veleposlaništvo RS v Makedoniji je na prvem srečanju pretekli mesec s predstavniki Inštituta za komunikacijske študije (ICS Skopje) izrazilo pripravljenost podpreti projekt.

Gospa Urška Potočnik, ministrska svetovalka v slovenskem veleposlaništvu, in gospod Dejan Andonov, vodja programov v ICS, sta soglašala, da je srečanje začetk kakovostnega sodelovanja v naslednjih treh letih, predvsem z vidika diseminacije rezultatov projekta in dobrih praks, ter podpore veleposlaništva pri promociji uravnoteženosti po spolu v procesu odločanja ter zastopanosti žensk.

Mednarodni projekt Equal Power to the Women / Enakopravna moč ženskam sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Več informacij:

www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save