Author: nikrmana

Skopje, 2. in 3. oktober 2018. Danes je v Institutu za komunikacijske studije Skopje, Makedonija, potekalo usposabljanje za mlade o uravnoteženem vodenju. Na dvodnevnem usposabljanju s predavateljicama mag. Natalie Cvikl Postružnik in Danajo Postružnik, Zavod Izida Vita iz Slovenije, so mladi in predstavniki nevladnih organizacij iz Makedonije nadgradili svoje sposobnosti za poklicni razvoj ali za visoko pozicijo na delovnem mestu in spoznali ter mrežili z ljudmi s podobnimi interesi. Na treningu so udeleženci in udeleženke razpravljali o tem, kako povečati ozaveščenost in vzpostaviti mehanizme za uravnoteženo udeležbo žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem in nevladnem sektorju.

Usposabljanje poteka v okviru projekta Enakopravna moč za ženske/Equal Power to the Women, ki ga vodi zavod Izida Vita, Maribor, Slovenija, v Makedoniji v sodelovanju z Inštitutom za komunikacijske studije, Skopje, in ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Projekt je med udeleženci požel veliko odobravanja, saj je nagovoril pereče teme, kot so: pomen in pomembnost uravnoteženosti vodenja po spolu, osebni pogum in odločitev za spremembe, ki v veliki meri predstavljajo tabu teme v še vedno pretežno tradicionalni družbi v Makedoniji.

Kot so po izobraževanju izpostavile udeleženke in poudarili udeleženci, je bila dodana vrednost predvsem v prepoznavanju lastnih potencialov, razumevanju potrebe po spoštovanju sebe in drugih ter sprejemanju raznolikosti in različnosti, ter v spoznavanju orodij ter aktivnosti, ki jih lahko posamezne organizacije uvedejo v svoje poslovanje za uravnoteženost vodenja. Ana Petrovska, direktorica osnovne šole Cirila in Metoda Stajkovci, pa je izpostavila dodano vrednost v mreženju, saj je na dogodku izbrala tudi svojo karierno sponzorko/mentorico na svoji nadaljnji karierni poti: »Takšna izobraževanja ob znanju in veščinah, ki jih pridobimo, dajo tudi priložnost za gradnjo osebne in poslovne mreže, ki je predpogoj za uspešno delovanje v poslu,« je dodala.

Na izobraževanju sta izvajalki nagovorili kar nekaj stereotipov in t. i. kavljev 22, ki se pojavljajo pri udejanjanju poslanstva žensk v poslovnem svetu; npr. neustreznost ženske glede na starost in (ne)poročenost in (ne)materinstvo ali (ne)prevzemanje odgovornih pozicij. Udeleženci in udeleženke ocenjujejo, da je predpogoj za uvedbo sprememb pri odločevalcih in v poslovnem svetu v tem, da o »slonu v prostoru odkrito spregovorimo,« je dejala Danaja Postružnik, Izida Vita. Dokler ne izpostavimo težav, te ne obstajajo, »zato pogumno spregovorite o svojih izkušnjah, podprite druga drugo/drug drugega in sledite svojim sanjam,« je poudarila mag. Natalie C. Postružnik, vodja projekta, Izida Vita.

*** O projektu ***

Projekt Enakopravna moč ženskam izvajata Izida Vita, Maribor, s partnerjem ICS Skopje v Makedoniji na podlagi sredstev programa Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Namen projekta je spodbujanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu, transfer znanja na nevladne organizacije in mlade ter ozaveščanje in promocija pomena uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih in področjih.

Projektne dejavnosti so usmerjene v:

 • raziskovanje (raziskava o stanju enakopravnosti žensk/moških v makedonskih srednje velikih in velikih podjetjih, o poznavanju možnih ukrepov za doseganje enakopravnosti v podjetjih in o poznavanju možnih ovir za doseganje enakopravnosti),
 • izdelava Smernic za uvajanje ukrepov v organizacije z namenom uravnoteženosti po spolu na vseh ravneh,
 • razvoj orodij (toolkit) v konkretne in uporabne module za podporo makedonskim podjetjem na področju spodbujanja enakosti,
 • izobraževanje (spletna mednarodna konferenca na temo ženskega vodenja, izobraževanje NVO in mladih v Makedoniji o tematiki projekta),
 • širšo promocijo aktualne teme (e-revija, newsletterji, promocijske objave na družbenih medijih in spletu, odnosi z mediji).

V Makedoniji je to prvi tovrstni projekt, ki povezuje vladne ter nevladne organizacije, mlade, izobraževalne institucije in gospodarstvo ter aktivno deluje na prenosu znanja in izkušenj iz evropskih držav v makedonski prostor; pri tem ne gre le za prenos, marveč za usposabljanje in opolnomočenje različnih ciljnih skupin z namenom, da le-te prenesejo znanje in možna orodja za uravnoteženost po spolu v organizacijah na različnih nivojih v svoje delovno, poslovno in osebno okolje. Ob tem poteka strukturirano in proaktivno osveščanje prek družbenih in množičnih medijev, pri čemer na nevsilji način predstavljamo različna dejstva, ki govorijo v prid raznolikosti in vključenosti (tudi po spolu).

Več o projektu in projektnih aktivnostih na: https://izidavita.si/equal-power-to-the-women-enakopravna-moc-zenskam/

Izšla je peta številka revije Equal Power – v treh jezikih:

Veseli bomo vaših mnenj in povratnih informacij na [email protected]

Na dvodnevnem usposabljanju s predavateljicama iz Slovenije bodo mladi in predstavniki nevladnih organizacij iz Makedonije nadgradili svoje sposobnosti za poklicni razvoj ali za visoko pozicijo na delovnem mestu in spoznali ter mrežili z ljudmi s podobnimi interesi. Na treningu bodo udeleženci razpravljali o tem, kako povečati ozaveščenost in vzpostaviti mehanizme za uravnoteženo udeležbo žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem in nevladnem sektorju.

 

PROGRAM  2. OKTOBER 2018 

9:30-10:00   – Dobrodošlica in uvod

Dejan Andonov, Inštitut za komunikacijske študije

10:00-11:00 – Moja pot: kje sem in kam grem

           mag. Natalie C. Postružnik, Izida Vita Slovenija

11:00-11:15 – odmor za mreženje

11:15-12:00 – Bodi sprememba, ki jo želiš videti. Katere lastnosti potrebujem, da bom dosegla/dosegel, kar sem si zastavil/a?

           mag. Natalie C. Postružnik, Izida Vita Slovenija

12:00-13:00 – Praktično delo in povratne informacije – Natalie C. Postružnik in Danaja Postružnik

13:00-13:15 – Zaključujemo in delimo izkušnje

 

 1. OKTOBER 2018

9:30-10:15 – Podjetniške lastnosti ali poslovni instinkti: Kaj potrebujem za uspešno kariero?

mag. Natalie C. Postruznik, Izida Vita Slovenija

10:15-11:00 – Praktično delo in razprava – Natalie C. Postružnik in Danaja Postružnik

11:00-11:15 – odmor za mreženje

11:15-12:00 – Moja zgodba o uspehu: Podpora start-upom in mentorske sheme za tiste, ki začenjajo

Gostujoči govorec/govorka

12:00-12:45 – Prednosti enakosti spolov v poslovnem svetu: dobri modeli in prakse.

mag. Natalie C. Postruznik, Izida Vita Slovenija

12:45-13:15 – Zaključek in evaluacija

 

Lokacija. Inštitut za komunikacijske študije (str. Jurij Gagarin, 17-1-1, Skopje, Makedonija)

Več informacij:

www.izidavita.si

[email protected] and [email protected]

https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/

www.iks.edu.mk

[email protected]

www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

 

(Pridržaj: Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.)

 

Usposabljanje za mlade o uravnoteženem vodenju v poslovnem svetu

Ali se želite bolje prilagoditi obstoječim poslovnim praksam? Želite prepoznati svoj talent v poslovnem svetu? Ali pa pridobiti večjo samozavest v podjetništvu? Prijavite se se na brezplačno usposabljanje mladih “Uravnoteženo vodstvo v poslovnem svetu”.

Na dvodnevnem usposabljanju s predavatelji iz Slovenije nadgradite svoje sposobnosti za poklicni razvoj ali za visoko pozicijo na delovnem mestu in se spoznajte ter mrežite z ljudmi z istimi interesi. Na treningu bomo razpravljali o tem, kako povečati ozaveščenost in vzpostaviti mehanizme za uravnoteženo udeležbo žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem sektorju.

Kaj se boste lahko naučili?

 • Moja pot – kje sem, kam grem;
 • Bodi sprememba, ki jo želite videti
 • Kakšne so lastnosti za doseganje tistega, kar ste si postavili za cilj;
 • Podjetniške značilnosti;
 • Poslovni instinkti;
 • Start-up podpora;
 • Mentorske sheme;
 • Koristi enakosti spolov v podjetništvu – dobri modeli in prakse.

Kdaj?       2. in 3. oktobra 2018

Kje?

Inštitut za komunikacijske študije (str. Jurij Gagarin, 17-1-1, Skopje)

Kdo se lahko prijavi?– študenti in mladi do 35 let;- predstavniki nevladnih organizacij;- predstavniki izobraževalnih organizacij (fakultete, poklicne šole, srednje šole, centri za usposabljanje, študentske organizacije). Prijavite se na [email protected]

Pridobite potrdilo:

 • Inštitut za komunikacijske študije (Makedonija) – www.iks.edu.mk
 • Inštitut Izida Vita (Slovenija) – www.izidavita.si

 

Obveščajte nas o dobrih primerih uravnotežene zastopanosti spolov 

Kaj storiti, da bomo spodujali enakopravnost spolov v gospodarstvu? Sporočite nam vaše primere praks, vaše dobre izkušnje, da bomo skupaj spodbujali pozitivne učinke uravnoteženega menedžmenta!

Vemo, da vodstvo, uravnoteženo po spolu, ni obrobna težava poslovnega sveta. Prav obratno – ima neposreden vpliv na poslovno in stroškovno učinkovitost ter na rast. Programi, ki spodbujajo enakost spolov v procesu iskanja in izbora kadrov za menedžerske pozicije, so v današanjem času v središču poslovnega razvoja in uspeha.

Zato iščemo primere dobrih praks na tem področju, ki jih bomo vključili v spletno bazo učinkovitih praks. Te bodo javno in brezplačno dostopne vsem, ki se aktivno ukvarjate z izzivi uravnotežene zastopanosti spolov v poslovnem svetu. Vabimo vas k sodelovanju.

 

Več informacij:

www.izidavita.si

[email protected] and [email protected]

https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/

www.iks.edu.mk

[email protected]

www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

 

(Pridržaj: Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.)

What’s in it for me, if I do some »gender equality stuff«?

Have you ever asked yourself a question, why measurements and activities in the field of gender equality are good for you, the company you work in/for and for the society as a whole? Here are some highlights from respected academics, managers, politicians and experts on the importance of gender equality – we add the links to the videos, where you can find out more on the topic.

We attach the link to Guidelines on gender equality as well and we invite you to join us in  making the difference in the world. Please note, that by signing the Guidelines some organizations will have the possibility to meet-up beginning of October 2018 in person with mag. Natalie C. Postružnik, general manager of Insights Ltd., Slovenia, and EqualPower project leader for NGO Izida Vita, with whom we work on these issues, to learn more on how to implement the activities to achieve more for yourself and the company.

Please feel free to contact us for further information, ideas and suggestion for co-operation.

Mila Carovska, ministrica za delo, družino in socialne zadeve Republike Makedonije 

»Če ne zagotovimo zadostnih sredstev, ki ciljajo na zadovoljevanje izzivov moških in žensk enakovredno v naši državi, potem ne moremo govoriti, da smo sistematični in strateški pri boju za spolno enakost. Zato je za nas izjemno pomembno – ob transparentnosti kriterijev za vse predstavnike, moške in ženske, ki se potegujejo za politična mesta – da alociramo sredstva in ustvarimo pogoje, tako da se lahko moški in ženske enakopravno potegujejo za funkcijo ali možnost odločanja v organizacijah, ki jih vodijo.«

#equalpower #genderEquality #inclusiveLeadership #inclusion #leadership #vključujoče #voditeljstvo #TimeToChange

Natalie C. Postruznik, Zavod Izida Vita, Slovenija 

»Kot kažejo različne raziskave, je kar 80 odstotkov vseh nakupov v rokah žensk. Zato je za podjetja pomembno, da to razumejo in da uporabljajo pravi jezik, ki nagovarja ženske. Finančni rezultati so v podjetjih boljši tudi zato, ker ženske nismo nagnjene k pretiranemu tveganju; za vse si želimo, da je usklajeno in pravilno. Kadar iščemo rešitev, si pogledamo večjo sliko – ne vidimo le enega vidika, ampak se nagibamo k temu, da so naše rešitve kompleksnejše, kar ponovno pozitivno vpliva na finančne rezultate.”

#equalpower #genderEquality #inclusiveLeadership #inclusion #leadership #vključujoče #voditeljstvo #TimeToChange

Claudia de Castro Caldeirinha, ustanoviteljica in direktorica Redscope Consulting, Belgija

“Spregovorite, bodite vidne in slišane glede pomena enakosti spolov. Imejte dobre podatke in zagovarjajte kvote – kar se meri, se naredi. To so ključne stvari, ki jih potebujemo v različnih segmentih naše družbe. Ne delujte in ne obnašajte se kot fantje. Bodite avtentične, bodite ženske, bodite ženstvene and asertivne; vidimo namreč, da je mešanica asertivnosti s pridihom ženstvenosti zmagovalni model. Torej, začnite s tem, kdo ste.«

#equalpower #genderEquality #inclusiveLeadership #inclusion #leadership #vključujoče #voditeljstvo #TimeToChange

Danica Licanin Blazevska, lastnica Reptil Markets

“Ker nas zanima dolgoročna harmonija v naši družini, se enako zavzemamo tudi v podjetju. Za vse okrog nas si želimo,, da so srečni in zadovoljni – in za to si prizadevamo tudi v našem podjetju. V nasprotju z moškimi, ki svojo moč in pozicijo črpajo iz navpične hierahije in formalne avtoritete, ženske črpamo našo moč iz t.i. mehkih veščin: vključevanja, svetovanja, timskega dela, itd. Z obvladovanjem teh veščin – in ščepcem ‘bolj trdih’, bi bil rezultat, da bi bile ženske bolje v organizaciji, načrtovanju in pri sprejemanju odločitev.«

#equalpower #genderEquality #inclusiveLeadership #inclusion #leadership #vključujoče #voditeljstvo #TimeToChange

Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk, Makedonija 

“Nujno je, da državne institucije oblikujejo in razvijejo vrsto komplementarnih politik in orodij, temelječih na dejstvih, ter s tem povečajo potencial ženskega podjetništva. Ob tem dodajam: ne le vladne institucije, ampak tudi lastniki, saj brez nas institucije ne morejo dobiti tega, kar želijo, niti informacij, ki jih potrebujejo.”

#equalpower #genderEquality #inclusiveLeadership #inclusion #leadership #vključujoče #voditeljstvo #TimeToChange

Sonja Šmuc, direktorica GZS

“Svet se bo še vedno vrtel, tudi če ženske ne bomo na najvišjih pozicijah. Toda, kot so izračunali različni inštituti in Združeni narodi, bi se – če bi dosegli enakost spolov – globalni BDP dvignil za 23 trilijonov dolarjev, saj so ženske dejansko človeški kapital, ki ga ne uporabljamo tako, kot bi ga lahko. In ker ga ne, tudi ne dodaja vrednosti, ki bi jo lahko.«

#equalpower #genderEquality #inclusiveLeadership #inclusion #leadership #vključujoče #voditeljstvo #TimeToChange

More information

www.izidavita.si

[email protected] and [email protected]

https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/

www.iks.edu.mk

[email protected]

02 30 90 004

www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

 

(disclaimer: The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.)

Izšla je četrta številka revije Equal Power – v treh jezikih:

Veseli bomo vaših mnenj in povratnih informacij na [email protected]

Skopje/Maribor, 29. marca 2018 – Danes je potekala prva mednarodna spletna konferenca o enakosti spolov in vključenosti v Makedoniji v okviru projekta “Equal Power to the Women – Enaka moč za ženske”, ki ga od januarja 2017 do oktobra 2019 izvaja Izida Vita, Maribor, v sodelovanju z Inštitutom za komunikacijske študije iz Skopja, Makedonija, ob finančni podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

“Morda se v 21. stoletju zdi odveč govoriti in opozarjati na neenakovrednost med spoloma,” je po končani konferenci dejala mag. Natalie C. Postružnik, vodja projekta na slovenski strani, “a 140 prijavljenih udeleženk in udeležencev konference z različnih sektorjev in regij Makedonije dokazuje nasprotno: tema je žareča in žal tudi boleča.” Dejan Andonov, vodja projekta v Makedoniji, pa je dodal, da “je tovrstna konferenca prva v Makedoniji tako po vsebini kot po načinu izvedbe prek spleta, s čimer Izida Vita in ICS orjeta ledino in bistveno prispevata k zmanjševanju problema enakovrednosti spolov in k bolj uravnoteženemu vodenju po spolov tudi v Republiki Makedoniji, kar predstavlja eno od ciljnih usmeritev vlade.” Po slavnostni otvoritvi s strani veleposlanika RS v Makedoniji, prof. dr. Milana Jazbeca, ki je vsebino konference “Equal Power to the Women” primerjal s pesmijo Johna Lennona “Power to the People” ter dodal, da bo cilj dosežen, ko tematika ne bo več potrebna, se je začel vsebinski del konference.

Razdeljena je bila v tri sklope: ‘Rušimo meje, spodbujamo dobiček’, v katerem so teme predstavile Claudia de Castro Caldeirinha iz Belgije, Mila Carovska, ministrica za delo, družino in socialne zadeve R Makedonije, ter mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS; ‘Merimo, manifestiramo, mislimo poslovno’, kjer so spregovorile Gzime Fejzi, Women’s Business Group Gospodarske zbornice severozahodne Makedonije, Danica Ličanin Blaževska, Lastnica Reptil Markets, Makedonija, in Marta Turk, mentorica podjetniških talentov in zvezd, Slovenija. V tretjem delu ‘Ker nam je mar, naša zaveza, skupna sprememba’, pa so poglede na aktivnosti predstavili Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonije, Olivera Aritonoska, projektna vodja YES Incubator, Makedonija, Biljana Jovanovska, direktorica Zavoda za zaposlovanje R Makedonije ter Ilija Vučkov, predsednik ILUMINE Centre for EU Funds, Makedonija.

Ob veliko konkretnih doživetij, lastnih izkušenj in predlogov, katere ukrepe in aktivnosti uporabiti za uravnoteženost vodenja organizacij (tudi) po spolu, so udeleženke in udeleženci konference le-to sklenili z zavezo, da se ob letu osorej ponovno srečajo s ciljem, pregledati, kaj je bilo udejanjeno in kakšni rezultati so bili doseženi. Organizatorja konference sta vse udeleženke in udeležence pozvala k pristopu k t.i. Smernicam za uravnoteženo voditeljstvo, v sklopu katerih se organizacije zavežejo k uvajanju ukrepov in aktivnosti, s katerimi bodo zmanjšali razkorak med obema spoloma v deležu žensk v menedžmentu, pri višini prejemkov in v drugih segmentih, pri katerih prihaja do razlik. Smernice lahko vsi, ki poslujejo v Makedoniji ali jih to zanima, brezplačno snamejo na tem linku.

Celotna vsebina konference je dosegljiva tukaj (potrebujete Adobe Flash Player), v kratkem pa bodo dosegljivi tudi podnapisi v angleškem jeziku.

Za več informacij se obrnite na [email protected] ali [email protected] oz. pokličite na 040 808 999.

Izšla je tretja številka revije Equal Power – v treh jezikih:

 

Veseli bomo vaših mnenj in povratnih informacij na [email protected]

Projekt Enakopravna moč ženskam izvajata Izida Vita, Maribor, s partnerjem ICS Skopje v Makedoniji na podlagi sredstev programa Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Namen projekta je spodbujanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu, transfer znanja na nevladne organizacije in mlade ter ozaveščanje in promocija pomena uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih in področjih.

Projektne dejavnosti so usmerjene v:

 • raziskovanje (raziskava o stanju enakopravnosti žensk/moških v makedonskih srednje velikih in velikih podjetjih, o poznavanju možnih ukrepov za doseganje enakopravnosti v podjetjih in o poznavanju možnih ovir za doseganje enakopravnosti),
 • izdelava Smernic za uvajanje ukrepov v organizacije z namenom uravnoteženosti po spolu na vseh ravneh,
 • razvoj orodij (toolkit) v konkretne in uporabne module za podporo makedonskim podjetjem na področju spodbujanja enakosti,
 • izobraževanje (spletna mednarodna konferenca na temo ženskega vodenja, izobraževanje NVO in mladih v Makedoniji o tematiki projekta),
 • širšo promocijo aktualne teme (e-revija, newsletterji, promocijske objave na družbenih medijih in spletu, odnosi z mediji).

V Makedoniji je to prvi tovrstni projekt, ki povezuje vladne ter nevladne organizacije, mlade, izobraževalne institucije in gospodarstvo ter aktivno deluje na prenosu znanja in izkušenj iz evropskih držav v makedonski prostor; pri tem ne gre le za prenos, marveč za usposabljanje in opolnomočenje različnih ciljnih skupin z namenom, da le-te prenesejo znanje in možna orodja za uravnoteženost po spolu v organizacijah na različnih nivojih v svoje delovno, poslovno in osebno okolje. Ob tem poteka strukturirano in proaktivno osveščanje prek družbenih in množičnih medijev, pri čemer na nevsilji način predstavljamo različna dejstva, ki govorijo v prid raznolikosti in vključenosti (tudi po spolu). V okviru projekta smo pripravili tudi Smernice za uravnoteženost vodenja po spolu v makedonskem jeziku. Najdete jih lahko tukaj.

Agenda

Web-Conference „Equal Power to the Women. How to enhance changes?“

29 March 2018, 13:00-16:30, online

(conference is co-financed by the Ministry of Foreign Affairs and is free of charge)

(more information and registration)

13:15-13:20       “The whys and whats of the Conference”, mag. Natalie C. Postružnik, Institute Izida Vita, Slovenia

13:20-13:30       Official Opening by the Embassy of the Republic of Slovenia, H. E. Ambassador prof. dr. Milan Jazbec

PART 1: We break borders, we boost benefits.

Moderator: Dejan Andonov, Institute of Communication Studies

KEYNOTE SPEAKERS

13:30-14:45       “Women`s voice in decision-making process” – Mila Carovska, Minister of Labor and Social Policy of the Republic of Macedonia

13:45-14:00       “Facts and figures: How can gender equality improve results in an organization?” – mag. Sonja Šmuc, General Manager of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

14:00-14:15       “Changes in Europe, changes for women: What can I do?” – Claudia de Castro Caldeirinha, Founder and Executive Director of Redscope Consulting, Belgium

PART 2: We measure. We manifest. We mean business.

Moderator: Dejan Andonov, Institute of Communication Studies

14:15-14:25       “What prevents women to reach highest governing positions?” – Gzime Fejzi, Women’s Business Group at the Economic Chamber of North-West Macedonia

14:25-14:35       “Female managers: How to balance buisness and family” – Danica Licanin Blazevska, Owner of Reptil Markets, Macedonia

14:35-14:45       “The activities and measures for inclusion: What can I do?” – Marta Turk, Mentor for entrepreneurial talents and stars, Slovenia

14:45-15:00       Q&A Session

PART 3: We care. We commit. We change.

Moderator: Dejan Andonov, Institute of Communication Studies

15:00-15:15       “Strategy for Women Entrepreneurship in Republic of Macedonia” – Valentina Disoska, President of Association of Business Women – Macedonia

15:15-15:30       “From Ideation to Managing” – Gabriela Kostovska Bogoevska, Director of YES Incubator, Macedonia

15:30-15:45       “State Support for Lunching Business” – Biljana Jovanovska, Director of Employment Agency of the Republic of Macedonia

15:45-16:00       “How to Access EU Funds” – Ilija Vuckov, President of ILUMINE Centre for EU Funds, Macedonia

16:00-16:15       Q&A Session

16:15-16:30       “Guidelines on Gender Equality: take part, be part, create the change you want to see” – mag. Natalie C. Postružnik, Institute Izida Vita, Slovenia.

Projekt: Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women