Author: nikrmana

Izšla je druga številka revije EqualPower v treh jezikih:

Veseli bomo vaših komentarjev na [email protected].

Share your knowledge at the Conference EqualPower on March 29th

On March 29th, 2018, ICS and Izida Vita are organizing the first international web conference on women in Macedonia, called Equal Power to the Women. We are kindly inviting you to participate as a lecturer.

To be accepted as a speaker, following criteria must be met:

 1. to work either
  1. in the field of gender equality/inclusion
  2. on a case of gender equality/inclusion
  3. on the project of gender equality/inclusion
 2. to be able to present the concrete project/case/research results or similar in English
 3. to submit the title of the presentation and to prepare a summary of 300 to 500 characters, spaces included, of the case/project/research/similar by the End of December 2017 in English.

After approval of the topic and acceptance note by the board of the conference organizing committee in January 2018 we expect of the speakers to:

 1. prepare the presentation (ppt(x) or prezi) by January 31st 2018 in English
 2. present the case/topic at the conference on March 29th 2018 online in English
 3. conceive the full-paper of up to 6000 characters, spaces included, in English by March 1st 2018

More information Natalie C. Postružnik at [email protected] or Dejan Andonov at [email protected].

9 take-aways for better leadership skills

Danijela Kanaet. has lived and worked in several countries in Europe; climbed the hierarchy thanks to her devoted work and endless energy; active member of PWN (Professional Women’s Network) suggests:

 1. Say No, when the answer should be “no”. “No” is a “no”, it I not “maybe” nor “yes”.
 2. Be careful with selecting your words and use strong words, avoiding all words that make your message weaker (“just”, “I think”, “I believe”, “It seems” … etc.)
 3. If needed, always apologize!
 4. Don’t try to please everybody – this is mission impossible and it will cost you too much of your energy.
 5. Lack of respect is not tolerable – not at home nor at work.
 6. Don’t try to accomplish everything by yourself. Yes, you are a superhero, but there is no need to show that to the whole world.
 7. Have clear goals and visions … and follow them. If you don’t have your own goals, others will lead you to theirs.
 8. Make sure, that your idea will be pinned to you, not to others.
 9. Be accountable for yourself and your life’s decisions. At the end of the day you are exactly there, where your decisions led you to.

More in Slovenian, Macedonian and in English.

On confidence gap and brain drain in tech

»The best time to do something about gender equality was 20 years ago. The second best time is – now,« says Pressner. »Women in tech: brain drain is real. Gender gap is real. Confidence gap … is a perception,« by Kristen Pressner,  mother of three, Vice-President of Roche. Watch the video and share your thoughts with us.

#EqualPower #GenderEquality #Inclusion #STEM #tech #BrainDrain #IchangeTheWorld #IAmAnEngineer

(disclaimer: The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.)

 

 

 • Prva številka eRevije EqualPower je izšla
 • Povabilo na mednarodno konferenco EqualPower – kot predavatelj(ica) ali udeleženec/ka
 • Women Achieve Excellent Results in Trainings for Management Positions
 • Le tretjino makedonskih podjetij vodijo menedžerke
 • Kako ženske določijo svoj položaj na trgu dela v Makedoniji
 • PRIČEVANJE – Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonija

Prva številka eRevije EqualPower je izšla
Ena od aktivnosti za dvig zavedanja pomena dobrih praks v po spolu uravnoteženem procesu sprejemanja odločitev v projektu Enaka moč ženskam, je tudi e revija, ki smo jo poimenovali EqualPower. Pravkar je izšla in prebirate jo lahko v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku. Sporočite nam, če poznate ali imate tudi vi zgodbo, ki jo želite deliti z ostalimi; morda primer dobre prakse ali primera? Pošljite nam ga na [email protected].

Povabilo na mednarodno konferenco EqualPower – kot predavatelj(ica) ali udeleženec/ka

29. marca 2018 Izida Vita in Inštitut za komunikacijske študije, Makedonija, organiziramo prvi mednarodno spletno konferenco o ženskah v Makedoniji; poimenovali smo jo Equal Power to the Women. Vljudno vas vabimo, da sodelujete kot

Predavatelj na temo:
a. Ženskega voditeljstva;
b. Žensk na menedžerskih pozicijah;
c. Ženske v politiki;
d. Ženske v procesu sprejemanja odločitev;
e. Uravnoteženost poslovnega in zasebnega življenja;
f. Posebni projekti s ciljem uravnoteženosti zaposlitev moških in žensk
g. Posebni projekti na vključevanju/enakosti znotraj vaše organizacije
h. Druga tematika, povezana s konferenco

Udeleženec/udeleženka (ni vstopnine; prijavite se za brezplačno udeležbo na [email protected].

WOMEN ACHIEVE EXCELLENT RESULTS IN TRAININGS FOR MANAGEMENT POSITIONS

Stara komaj 26 let, Simona Trpovska z Ohrida že ima uspešno kariero in poslovno kredibilnost kot mednarodno certificirana coachinja. Opaža, da so ženske, ki sodelujejo v teh programih, mnogo bolj zavzete, pokažejo več kreativnosti in predanosti delu. Dosegajo izjemne rezultate skozi usposabljanja za menedžerske položaje. Neoziraje se na to, po oceni Trpovske, se velikokrat po zaključku programa in priobitvi certifikata zgodi, da se ne premaknejo na višji nivo oz. ne napredujejo v svojem poslu. Certifikat obesijo na steno v pisarni, in v največ primerih prepustijo menedžerske pozicije svojim moškim kolegom – ki uspejo osvojiti to delovno mesto samo zato, ker so – moški, kljub slabšim rezultatom v času usposabljanja. Čeprav živimo v modernem svetu, predsodki še vedno obstajajo, češ da so moški boljši šefi od žensk, verjame Trpovska. Preberite več v spletni različici eReviji EqualPower.


Le tretjino makedonskih podjetij vodijo menedžerke

Moški imajo v lasti (73 %) ali so generalni direktorji (67 %) večine makedonskih velikih ali srednje velikih podjetij; medtem ko so ženske menedžerke v 33 % in lastnice le v 27 % podjetij. Čeprav 65 % zaposlenih verjame, da je enakost spolov v poslovnem svetu izjemno pomembna, jih še vedno kar 60 % ocenjuje, da njihova podjetja niso uvedla aktivnosti, ki bi pospeševala menedžment, uravnotežen po spolu, prav tako pa tega ne nameravajo storiti. Več o tem, kakšna je slika enakosti spolov na menedžerskih pozicijah v Makedoniji, lahko preberete in izveste v našem poročilo o enakosti spolov v velikih in srednje velikih podjetjih.

Kako ženske določijo svoj položaj na trgu dela v Makedoniji

Le 4 % žensk v Makedoniji ima svoje podjetje in so samozaposlene, le 1 % pa o ustanovitvi svojega podjetja razmišlja. Večina žensk je pri nekom zaposlena (34 %), kar 20 % je brezposelnih – a so pripravljene na zaposlitev in jo tudi aktivno iščejo. Te podatke je pridobil UN Women v Makedoniji junija 2017, ko so anketirane ženske povprašali, kateri kategoriji določenega zaposlitvenega statusa pripadajo.

Vir: Nacionalna raziskava o nizkem deležu delovne sile žensk na trgu dela; UN Women – United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, junij 2017.

PRIČEVANJE – Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonija

Svoje delo v Združenju poslovnih žensk vidim kot ljubezen in izziv, saj z zaposlovanjem žensk v podjetništvu ustvarjamo večjo stopnjo zaposljivosti, zmanjšujemo revščino in odpiramo
nove horizonte in priložnosti za ženske, hkrati pa prispevamo k večji participaciji v gospodarstvu.. Ko postaja žensko podjetništvo močnejše, imamo dvojno vlogo krepitve naše družbe: najprej igramo pomembno vlogo v krepitvi gospodarstva, kot drugo pa aktivno delamo na enakosti spolov. Preberite več v eReviji EqualPower na spletu.

Več informacij:
www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

(Pridržaj: Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.)

Izšla je prva številka revije EqualPower v treh jezikih:

Veseli bomo vaših komentarjev na [email protected].

Invitation to share good practice on gender equality

Regarding the results of the research one of the project goals has to be to raise awareness of the gender equality in large and medium-sized companies in Macedonia. Therefore, we invite you to build the awareness, spread the good practices and share with us your activities, programs and projects on equal involvement of women and men in your company. For more information on sharing your good practices, please contact Natalie C. Postruznik at [email protected].

Labour market characteristics of women in Macedonia

The employment ratio of women in the Republic of Macedonia is 40.9%, while their inactivity rate is 41%, shows the National Research on Low Female Labour Market Participation, published by the UN WOMEN – United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women in June 2017.

Monthly wages of working women

Most of them (53%) reported to earn wage between 10,000 and 19,999 MKD. About 18.3% earned between 20,000-29,999 MKD, and 9.6% earned up to 9,999 MKD, while a total of only 2.7% earn 40,000 MKD and more. The minimum wage in the economy in 2016 is 10,080 MKD and 9,080 MKD in few sectors of the economy (textile, apparel and leather industry).

Income distribution by ethnicity and settlement suggests that it is similar between Macedonian and Albanian ethnicity, despite more Albanian women do not earn any income. Turk women feature worse, as three fourths of them earn between 10 and 20 thousand MKD, while Roma women feature the worst, since two third do not earn any income, which could be related to their highly disadvantaged position on the labour market and deep involvement in the informal and communal sector. In terms of the geographical position, women in the villages are slightly worse positioned on the income ladder than urban women.

Hours worked per week

Most women (43.8%) work forty hours per week which is considered as standard working week by the labour legislation. Slightly below 30% of them work overtime. Some women (6%) work unusually short hours (less than 9 hours per week) which is probably related to casual and unpaid work.

Working visit – MACEDONIA

In the first days of July, the project team met in Macedonia at the first working meeting. The purpose of the visit was to present the project to the widest target group and to establish contacts with individuals of companies, chambers of commerce, non-governmental organizations and embassies who are willing to participate in the achievement of project results.

We met with representatives of Rotary Club, Chamber of Commerce, and companies. The outcome of the meetings is confirmation of participation in the project as project ambassadors in Macedonia and assistance in promoting the project and content on gender equality in leading positions in the economy.

The project team successfully implemented the agreements, reviewed the realization of the project so far and made plans for the next steps in achieving the set goals.

On the photo: representatives of one of the companies – Dass inženiring, Mr and Ms Trpovski and Izida Vita team).

More information
www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije /// Project Equal Power to the Women is partially financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia.
(disclaimer: The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.)

 

Save

V Makedoniji je julija 2017 ekipa Zavoda Izida Vita, Slovenija, in ICS – Institute of Communications Studies, Makedonija, v okviru projekta Equal Power to the Women opravila vrsto delovnih srečanj s predstavniki različnih podjetij in organizacij; med drugim tudi z Gospodarsko zbornico Makedonije – Ohrid in Rotary klubom Ohrid.

Vse organizacije so izrazile interes za sodelovanje v okviru projekta – tako pri osveščanju in informiranju, kot pri pripravi in implementaciji ukrepov za uravnoteženost vodenja organizacij tudi z vidika spolov kot vključitvi dobrih praks iz drugih okolj v to poslovno skupnost. Največji interes so zbudili ukrepi, ki spodbujajo rast in razvoj potencialov ne glede na spol, kot tudi mentorske sheme in karierna sponzorstva. Kot se je pokazalo skozi razgovore, podjetja že poznajo pozitivne učinke uravnoteženosti in enakosti po spolu, da pa je v velikokrat težko najti ženske, ki so pripravljene prevzemati odgovornejše funkcije. Tudi tokrat se je pokazalo, da je k izzivu enakovrednosti spolov potrebno pristopiti na vseh ravneh – gospodarski, politični, sociološki in individualni. Ukrepi le na enem področju ne bodo dali pričakovanih rezultatov, so bili prepričani sogovorniki.

Ob tej priložnosti so predstavniki Izide Vite in ICS predstavili tudi izsledke raziskave o enakosti in uravnoteženosti spolov v srednje velikih in velikih makedonskih podjetjih, ki sta jo izvajala v času od marca do julija 2017.

Projekt Equal Power sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Na sliki so predstavniki Izide Vite in ICS (Meri Karanfilovska, Žaneta Trajkoska, Gorazd Postružnik, Nina Klančnik, Dejan Andonov in Natalie C. Postružnik.)

Save

Save

Save

First results on Gender Equality research in Macedonia

EqualPower to the Women Infografika by Sara Toskan - Doba

EqualPower to the Women Infografika by Sara Toskan – Doba

If we take a look at the infographics on the left, we can see, that there are quite a few discrepancies in the field of employment of men and women in Macedonia. We wanted to know, where the reasons for that lie and if the large and middle-sized companies in Macedonia are aware of that facts; and if so, what measures and activities do they perform to un-do the injustice.

So during the last two months the research on Gender Equality in Macedonia, to which we invited 1200 companies and over 300 participated, was conducted by Izida Vita, Slovenia, and Institute for Communications Studies, Macedonia. The questionnaire consisted out of 20 questions.

Here are some first results:

 • Over 98 % of participants know the term Gender Equality
 • 75 % think that Gender Equality is very important, but 2,6 % think it is not important at all
 • this share changes unfavourably regarding the importance of Gender Equality within the company: it drops to 62 % (very important) and the share of answers “not important at all” rises to 3,3 %
 • As researches have shown repeatedly, Gender Equality has positive influence on
  1. Effective business performance
  2. Financially more efficient performance of the company
  3. Creative processes in the company
  4. Less risk taking in the decision making process
  5. More ethical conduct of the company

Only 54 % (a), 46 % (b), 65 % (c), 42 % (d) and 65 % (e) of participants strongly agreed with that statements; unfortunately, on the other hand we can find strong disagreement among 2 – 3 % of the participants.

 • As different researches showed that 1/3 of top management has to be women (men) (=balanced management) to achieve the most efficient, effective, ethical and successful companies as well as high level of employee engagement, we wanted to know, how the participants regarded that:
  • Almost 12 % thought, that 1 women (man) is enough to establish the gender balanced management
  • 3 % are convinced it has to be 1/5
  • 5,6 % think it needs to be 1/4
  • 14 % go for 1/3 (which is the correct answer)
  • and over 65 % believe it is ½
 • We think it is a good news, that over 26 % have already tried one or more activities to raise gender balanced management within the companies and 14 % plan to do so. It leaves some room for improvement and follow-up communication, that almost 60 % haven’t introduced any of the activities on gender balanced management and do not plan on doing so.

We will publish more on the gender equality research publicly on the web Mid July, when the analysis is thoroughly done. If you want more beforehand, please write to Gorazd Postruznik to [email protected].

Infografics on Gender Equality in Macedonia prepared by: Sara Toškan, Doba Faculty

Students at Doba Faculty on the project

Students at Doba Faculty prepared infographics and short videos on the project Equal Power to the Women. Over 140 different projects were prepared, some of them really touching, some of them moving and some of them sharp as a needle: gender equality is not a punishment, it is a privilege. Take a look at one of the videos, prepared by the student Blanka Kroflič and share your thoughts, comments with us or online:

https://www.youtube.com/watch?v=oK3NSmam9gc&feature=youtu.be 

Unfavourable Gender Structure of the Employment in Macedonia

The employment in the Republic of Macedonia is characterized by a very unfavourable gender structure. This structure has remained unchanged over a longer period of time due to: unstable economic and social conditions in the country and imbalance between the available and required profiles on the labour market.

The employment rate for women in the Republic of Macedonia in 2015 was 33.7, which is significantly lower than the employment rate of 50.5 for men.

The unemployment rate for women was 25.1 and for men 26.7.

The activity rate for women, at 44.9, was lower, while men had a significantly higher rate of 68.9.

The invitation to meet up in Ohrid, 6.7. – 8.7.2017

Between 6. and 8. July the project team Izida Vita, Slovenia, will gather in Ohrid. We invite you to meet up with us to find out more about the project and to talk about possibilities of cooperation. You can participate:a)     by submitting your cases/activities/views on Gender Balanced Management, b)    by promoting the gender equality topics, c)     by introducing the principle of equality at working positions into your companies by co-creating and signing the Guidelinesd)    with contributions in our newsletters and e-magazine Equal Power to the Women, e)     with sharing good practices to be published on- and off-line  We will be happy to share more information with you beforehand! For the meeting during that time period please contact Nina Klančnik at [email protected].

Inovativnost.mk Interview: Pure approaches for gender equality in Macedonian business

Women are not visible in companies or they don`t pay enough attention to the presentation of their achievements? No support from family or low self-esteem? Institute of Communication Studies researches the obstacles for career development of the women in Macedonia, particularly in corporate management positions.

How the project “Equal Power to Women” will contribute in strengthening gender equality in the Macedonian business – read the interview with the project coordinator Dejan Andonov.

Gender Equality in Macedonian Business exists only on paper!

Invitation to share good practice on gender equality

Regarding the results of the research one of the project goals has to be to raise awareness of the gender equality in large and medium-sized companies in Macedonia. Therefore, we invite you to build the awareness, spread the good practices and share with us your activities, programs and projects on equal involvement of women and men in your company. For more information on sharing your good practices, please contact Natalie C. Postruznik at [email protected].

Harvard University: »Gender Equality: The Smart Thing To Do«

Few years ago Harvard Kennedy School created a film »Gender Equality: The Smart Thing To Do« within the Women and Public Policy Program. In this video you can see and hear what some representatives in academia, business, development and politics think and talk about gender diversity in organizations, politics and society, about good practices and benefits. To find out more about the business case for gender equality, watch video on this link.

https://www.youtube.com/watch?v=hdOcjKsUqOI

 

We present other projects on Gender Equality in Macedonia

Online debate: Is there gender equality in Macedonia? When deciding about jobs, depending on the position, whether gender plays an important role? Are there prejudices that women are unskilled drivers than men; they can`t do “male” works; they aren`t good for politics; they should take care about the home and the family, and men should care finances?

Read the arguments on the online debate of Livada.mk realised within the project “Be IN, Debate”.

More information
www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies
Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije /// Project Equal Power to the Women is partially financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia.
(disclaimer: The content of the newsletter represents the opinions of the authors and is not the official position of the Government of the Republic of Slovenia.)
 

Save

Save

Prenos znanja v prakso: glavni fokus Izide Vite

 

Kot nevladna organizacija s sedežem v Mariboru, Slovenija, si Zavod Izida Vita prizadeva za vključenost in raznolikost na različnih področjih; naš glavni fokus pa je predvsem na področju:

 • integracije in povezovanja strokovnjakov iz znanstvenih, umetnostnih, izobraževalnih področij, razvoj in podpora znanstveno-raziskovalnega dela;
 • oblikovanja in izvajanja študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, pomembnih za spodbujanje družbenega, gospodarskega, tehnološkega, kulturnega razvoja, osebnostnega razvoja posameznikov in družbe;
 • prenosa doseženega znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativne dejavnosti.

Dvojni fokus ICS: podpora družbenim vedam in podpora gospodarstvu

 

Inštitut za komunikacijske studije (ICS) je neprofitni znanstveno-raziskovalni inštitut, ki vodi magistrska programa za 1. Management strateškega komuniciranja in 2. Management medijev in multimedije. Z raziskovalnega vidika ICS razvija akademsko raziskovanje in promovira uporabne inovativne znanstvene ideje z namenom odzivanja na potrebe gospodarstva. IVS izdaja znanstveno publikacijo znotraj “ResPublica” edicije. Če povzamemo, ima ICS dvojni fokus: najprej spodbujati družbene vede in podpirati komunikacijske in medijske strokovnjake; in drugič, razvijati mrežo mladih raziskovalcev, ki bodo opolnomočili stebre teh znanstvenih vej v prihodnje.

Intervju za Makedonski radio: Tako malo žensk na najvišjih menedžerskih pozicijah v Makedoniji

 

Čeprav je enakopravnost spolov aktualna tema v poslovnem menedžerskem procesu, še vedno govorimo o problemih in ovirah te t.i. “ženske” teme. Res je, da o družbi, uravnoteženi po spolu, še nikoli nismo toliko razpravljali kot prav zdaj; toda ne glede na to, še nikoli ni bil delež žensk na najvišjih menedžerskih pozicijah v Makedoniji na tako nizki ravni. O tem govori Dejan Andonov, koordinator projekta “Enakopravna moč ženskam” v Makedoniji, na Makedonskem radiu.

Število diplomirank v Makedoniji narašča

 

Skozi leta je naraščalo število žensk, ki so se vpisovale na fakultete. Prav tako je več žensk, ki se vpisuje na drugi in tretji ravni študija; kot tudi večje število žensk, ki ta študij dokončajo. Delež žensk z dokončanim študijem po 1., 2. in 3. stopnji je višji na družbenih vedah, humanistiki in medicini, medtem ko je število žensk v primerjavi z moškimi nižje na področju tehničnih in tehnoloških študij.

Pomembnost ankete o enakopravni zastopanosti spolov v managementu

 

Glavni cilj ankete je dvig ozaveščenosti o enakopravni zastopanosti spolov v velikih in srednje velikih podjetjih v Republiki Makedoniji, in definirati odstotek žensk in moških na vodilnih položajih v managementu.

Vabimo vas, da podprete naš projekt in izpolnite anketo, kar vam bo vzelo 10 minut časa. Z veseljem vam posredujemo rezultate in informacije o projektu, če vas tema podrobneje zanima. Hvala za vaše sodelovanje in vaš čas.

Tedtalk:  Učite dekleta, da bodo pogumna, ne popolna, Reshma Saujani

 

Reshma Saujani je odvetnica in političarka, in je bila prva ženska indijsko – ameriškega porekla, ki je kandidirala za ameriški kongres.  Je ustanoviteljica organizacije Girls Who Code.

Govori o pomanjkanju poguma žensk. Večino deklet se uči, da se naj izogibajo tveganjem in porazom, da se naj lepo smehljajo, in naj igrajo varno. Po drugi strani pa se fante uči, da so tekmovalni in da naj segajo visoko. Naša dekleta vzgajamo, da so popolna, in naše fante, da so pogumni. Zaradi tega sta na izgubi tako naša ekonomija kot družba, saj ženske ostajajo zadaj in so premalo zastopane na vseh področjih.

Predstavljamo pretekle projekte: Projekt gospodarska krepitev vloge žensk v regiji Vardar

 

Namen projekta “Ekonomsko opolnomočenje žensk Vardar” je bil izboljšati socialno-ekonomski položaj žensk regije Vardar.  V projekt je bilo vključenih 50 brezposelnih žensk vardarske regije, ki sta ga izvajala Foundation Focus in IRD Slovenija. Projekt je med drugim vseboval kreativne delavnice, s ciljem razviti sposobnosti stvarjanja in potenciale žensk, pri čemer jih je usposobil za učinkovito poslovanje in spodbujal dobre podjetniške prakse.

Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije..

Več informacij

www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
02 30 90 004
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies
Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Save

Save

Save

V okviru projekta Equal Power to the Women v Makedoniji različne ciljne javnosti obveščamo o dogajanjih, izsledkih, rezultatih, različnih aktivnostih … s področja enakovrednosti in uravnoteženosti vodenja po spolu. Tukaj je prvi newsletter.

Projekt vibracij in samozavesti

V letu, ko Slovenija in Makedonija praznujeta 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov, sta civilni družbi obeh držav pričeli z novim projektom Enakopravna moč ženskam.

Projekt je namenjen krepitvi samozavesti in širitvi dobrih praks podjetnic v obeh državah. Gre za izstopajoč in redek primer sodelovanja, ki je zato toliko bolj vreden pohvale. V širšem smislu se vsebinsko navezuje na mednarodno odmevno raziskavo Enake možnosti v slovenski diplomaciji.

Vsem sodelujočim želimo obilo uspehov in vam stojimo ob strani.
Prof. dr. Milan Jazbec
Slovenski veleposlanik v Makedoniji

Nova energija

Statistike kažejo, da v povprečju družbe, ki v svojih vodilnih strukturah vključujejo ženske, razmišljajo hitreje, so odzivnejše na spremembe, ki jih prinaša trg in tržna naravnanost ter bolj “zdrave”. S projektom Enakopravna moč ženskam bomo pozitivne izkušnje iz Slovenije in drugod v sodelovanju s kolegi iz ICS Skopje prenesli v Republiko Makedonijo.

Verjamem, da bomo s pozitivnimi primeri navdušili makedonska podjetja, da se bodo priključila projektu in primere dobrih praks implementirala v svojo poslovno prakso.

Gorazd Postružnik, direktor Zavoda Izida Vita

Zakaj je projekt pomemben za Makedonijo?

O pomenu projekta z vidika makedonskega partnerja ICS -Institute for Communication Studies; zanj direktorica Inštituta Žaneta Trajkoska

Equal Power to the Women/Enakopravna moč ženskam

Izhodišče za pripravo projekta je enakost spolov. Tudi za Makedonijo velja, da se problem nanaša na ženske, ki so še vedno diskriminirane s tem, da so težje zaposljive in slabše plačane. Vlada Republike Makedonije je v preteklih letih sprejemala in dopolnjevala zakonodajo s tega področja, vendar je še vedno premalo vsebin, aktivnih pristopov in vzpodbujanja realizacije, zato je ta postopek opolnomočenja žensk počasnejši kot v državah EU.

V okviru projekta bomo tako med drugim aktivno izvajali:

 • Izvedba raziskave o stanju enakosti spolov na managerskih pozicijah v gospodarstvu
 • Pripravo dobrih praks, ki bodo objavljene v zborniku dobrih praks (dosegljivo tudi na spletu)
 • Osveščanje o problematiki (odnosi z mediji, kontakti z drugimi deležniki, newslettri …)
 • Izdajanje posebne e-revije na to temo (dosegljive tudi v e-obliki)
 • Izvedba izobraževanj nevladnih organizacij in mladih ter spletne mednarodne konference
 • Priprava Smernic za uveljavljanje uravnoteženega vodenja po spolu v gospodarstvu

Več.

Raziskava v Makedoniji o enakosti spolov

Pravkar smo začeli izvajati raziskavo na temo Uravnoteženost managementa po spolu. Izsledki bodo v pomoč pri kreiranju določenih aktivnosti v prihodnjih 2,5 letih.

Z raziskavo sprašujemo po stopnji enakosti spolov v Makedoniji med velikimi in srednje velikimi podjetji; poznavanja vpliva uravnoteženosti na finančne rezultate in drugih pozitivnih učinkov. Pogledali bomo tudi, katere aktivnosti na tem področju so makedonska podjetja že izvajala.

Če vas zanimajo izsledki, nam pišite – z veseljem vam jih pošljemo.

Poudarek na trajnostnem vidiku projekta

20. marca je potekalo neuradno srečanje med veleposlanikom Republike Slovenije v Republiki Makedoniji prof. dr. Milanom Jazbecem, predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve in Zavodom Izida Vita. Na srečanju so poudarili pomen trajnostnega vidika projekta in podrobno pretresli vse predvidene aktivnosti – od mednarodne konference konec marca 2018, izobraževanje ter usposabljanje NVO in mladih za prenos znanja o uravnoteženosti upravljanja po spolu v Republiko Makedonijo ter povezovanje z različnimi deležniki. Več.

Prvo srečanje na veleposlaništvu v Makedoniji

Veleposlaništvo RS v Makedoniji je na prvem srečanju pretekli mesec s predstavniki Inštituta za komunikacijske študije (ICS Skopje) izrazilo pripravljenost podpreti projekt.

Gospa Urška Potočnik, ministrska svetovalka v slovenskem veleposlaništvu, in gospod Dejan Andonov, vodja programov v ICS, sta soglašala, da je srečanje začetk kakovostnega sodelovanja v naslednjih treh letih, predvsem z vidika diseminacije rezultatov projekta in dobrih praks, ter podpore veleposlaništva pri promociji uravnoteženosti po spolu v procesu odločanja ter zastopanosti žensk.

Mednarodni projekt Equal Power to the Women / Enakopravna moč ženskam sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina tega sporočila izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Več informacij:

www.izidavita.si
[email protected] and [email protected]
https://www.facebook.com/ZAVOD.IZIDA/
www.iks.edu.mk
[email protected]
www.facebook.com/InstituteForCommunicationStudies

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

V okviru projekta “Enakopravna moč ženskam / Equal Power to the Women”, je v ponedeljek, 20. marca 2017, v Mariboru potekalo srečanje med veleposlanikom Republike Slovenije v Republiki Makedoniji prof. dr. Milanom Jazbecem ter predstavniki nevladne organizacije Zavod Izida Vita.

Projekt Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, v Republiki Makedoniji pa ga izvaja Zavod Izida Vita v sodelovanju z makedonskim partnerjem Institute of Communication Studies (ICS) Skopje, je namenjen  ozaveščanju o enakosti spolov ter opolnomočenju žensk ter tudi večji prepoznavnosti in spremembi percepcije o odnosih med spoloma.

Na srečanju so bile obravnavane predvidene aktivnosti projekta, posebej pa je bila  izpostavljena spletna mednarodna konferenca, ki bo izvedena konec maja 2018, izobraževanje ter usposabljanje NVO in mladih za prenos znanja o uravnoteženosti upravljanja po spolu ter povezovanje z različnimi deležniki. Poudarjen je bil trajnostni vidik projekta, saj bodo predvidena zbirka dobrih praks, smernice za po spolu uravnoteženo vodenje in orodja za njegovo uvedbo v podjetje, kot tudi druga gradiva omogočali rezultate tudi po zaključku projekta oktobra 2019.

Na fotografiji: Gorazd Postružnik, direktor Zavoda Izida Vita, Matjaž Florjanc Lukan, sekretar na MZZ, prof. dr. Milan Jazbec, veleposlanik RS v Makedoniji, mag. Natalie C. Postružnik, vodja projekta, Nina Klančnik, koordinatorka projekta v Izidi Viti.

Save